Franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers die investeren in de oprichting en de uitbating van een eigen zaak, weliswaar onder een bestaande merknaam. De bedoeling is dat de franchisenemer zich enkel dient te focussen op zijn hoofdtaak, het commerciële beleid en het management van zijn klanten en zijn team.

Hieronder beschrijven we de oprichting van een franchisezaak in 7 stappen:
 

  • Wederzijdse validatie van de kandidatuur

Via verschillende kanalen geïnteresseerde kandidaten zoeken is een eerste belangrijke stap voor de franchisegever. Een ideale rekruteringsmogelijkheid bieden franchisebeurzen, waar men boeiende leads kan genereren. Na een verkennend gesprek kan de kandidaat een eerste bezoek aan het hoofdkantoor brengen. Daar worden dan alle diensten voorgesteld die de franchisenemer in de toekomst zullen ondersteunen, zoals de informatica-afdeling, marketing en communicatie, de boekhouding, enz. Deze eerste fase valt onder de precontractuele informatie. Doorgaans heeft een kandidaat nu een 30-tal dagen om zijn interesse aan te geven.

 

  • Keuze van de ideale locatie

Als de kandidaat daadwerkelijk aangeeft ervoor te gaan en er is een match met de franchisegever, kan de samenwerking opgestart worden. Dan moet er op de eerste plaats gekeken worden naar de vestiging. Best wordt er dan een plek gekozen in de regio waar de franchisenemer vandaan komt. De ondernemer in kwestie wordt het uithangbord van zijn/haar vennootschap. Zodra er een pand goedgekeurd is, kan een studiebureau worden ingeschakeld om de ideale infrastructuur uit te tekenen en om bijvoorbeeld de toonzaal in te richten.

 

  • Hulp bij werving van het team van de franchisenemer

De core business van de franchisenemer gaat ook gepaard met het managen van een team, dat mee instaat voor de uitvoering van de franchisetaken. Een kersverse franchisenemer beschikt niet noodzakelijk over een uitgebreide HR-ervaring. De franchisegever kan steun aanreiken bij de zoektocht naar geschikt personeel. De mensen die uiteindelijk worden aangeworven vallen onder de professionele verantwoordelijkheid van de franchisenemer.

 

  • Training van personeel en managers

De franchisenemer staat in voor de prestaties van zijn team en kan bijsturen waar nodig. Daarom is het belangrijk dat alle werknemers goed op de hoogte zijn van de do’s en don’ts. Alle nieuwe personeelsleden krijgen bij aanvang vaak gedurende enkele weken een opleiding om de kneepjes van het vak leren. Een opleidingsprogramma van de franchisegever is dus essentieel.

 

  • Begeleiding bij de uitvoering van werken in de franchisezaak

Voor, tijdens en na de opening wordt de franchisenemer begeleid door de franchisegever . Vóór de opening betekent dat op de eerste plaats de opvolging van alle architecturale en bouwkundige stappen die gezet moeten worden voor de realisatie van de nieuwe zaak. Alle problemen die zich eventueel kunnen voordoen bij de voorlopige en/of definitieve oplevering van het pand, dient de franchisenemer in overleg met het moederbedrijf op te lossen. De franchisegever voorziet in advies en technische expertise.

 

  • Begeleiding bij de opening

De opening is een cruciaal moment om de nieuwe zaak te lanceren. Vaak bevindt de expertise van de franchisenemer zich in andere domeinen dan marketing en logistiek, zodat het van belang is dat de openingscommunicatie mee in goede banen geleid wordt door de franchisegever. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe zaak voldoende bekend wordt bij potentiële klanten en in de lokale pers.

 

  • Opvolging en ondersteuning van de onderneming

Nieuwe franchisenemers komen vaak uit totaal andere sectoren dan de sector waarin ze voortaan aan de slag zullen zijn. Alle ondersteunende diensten, zoals marketing, logistieke diensten en de aankoopdienst, moeten er dan ook voor zorgen dat de franchisenemer in optimale omstandigheden zijn nieuwe functie kan uitoefenen. De franchisenemer zorgt voor een toegevoegde waarde aan het product. Hij investeert zwaar in zijn eigen zaak en wil zijn klanten tevreden houden. Voldoende ruggensteun is dan ook een win-win voor alle betrokkenen.