Welke rol speelt innovatie in het versterken van onze economische positie?
 

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk innovatie is voor Vlaanderen. We hebben nu eenmaal een kleine interne afzetmarkt en zijn dus erg gebaat bij een open economie. In een wereld waarin je met één klik contact neemt met een leverancier in Argentinië of door te swipen nog snel iets bestelt in China, kan enkel wie durft te innoveren internationaal uitblinken. Gelukkig hebben onze Vlaamse bedrijven dat goed begrepen. Onze KMO's bekleden in Europa de vijfde plaats inzake proces- en productinnovatie. Uiteindelijk profiteert elke Vlaming daarvan, want het zijn die ontwikkelingen die zorgen voor jobcreatie.”

 

Wat zijn momenteel de belangrijkste evoluties en tendensen die een invloed hebben op onze economie?
 

“Jobs veranderen fundamenteel van inhoud, oude jobs verdwijnen en nieuwe jobs verschijnen. Had je vijftien jaar geleden aan iemand verteld dat je je brood ging verdienen door apps te ontwikkelen, dan had die wellicht ook wat vreemd opgekeken. De vierde industriële revolutie met zijn verregaande digitalisering en robotisering, met zijn connectiviteit van alles met alles maakt dat die voortdurende transformatie van de economie steeds sneller gaat. Als je even niet oplet, heb je de trein gemist.”

 

Hoe kan innovatie ons helpen om de uitdagingen van deze evoluties te overwinnen?
 

De vierde industriële revolutie met zijn verregaande digitalisering en robotisering maakt dat de transformatie van de economie steeds sneller gaat.

“Deze evoluties bieden ons een enorme kans. Cobots, robotten die samenwerken met mensen, kunnen een aantal belastende taken overnemen, waardoor het langer moeten werken een stuk eenvoudiger wordt. De fileproblematiek kan voor een stuk worden opgelost door zelfrijdende wagens de weg op te sturen die ervoor zorgen dat het verkeer veel vlotter verloopt. Dat zijn écht geen futuristische ideeën: momenteel lopen verschillende van dergelijke projecten in Vlaanderen.”

 

Wat zijn uw prioriteiten als Vlaams minister van Economie en Innovatie?
 

“Het is mijn taak om te sleutelen aan de ideale omgeving waarbinnen ondernemers kunnen presteren. De voorbije jaren werkten we bijvoorbeeld al heel wat drempels weg die innovatie eerder afremden dan stimuleerden. Zo zet ik fel in op samenwerking tussen bedrijven, sectoren en kennisinstellingen. We moeten er ons bewust van zijn dat innovatie vandaag geboren wordt uit samenwerking. Ook daarin is Vlaanderen overigens top in Europa.”