Wanneer mag je beleggen?

  • Je bent een Belgische vennootschap (met uitzondering van televisieomroepen en ondernemingen die audiovisuele werken produceren). Er geldt geen minimumomvang.
  • Je hebt een belastbare basis die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.
  • In het jaar van de verrichting heb je een positieve gereserveerde winst (dat deel van de winst na belastingen dat niet aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd).

Hoeveel mag je beleggen?                                                    

  • De Tax Shelter-wetgeving bepaalt het bedrag dat een vennootschap mag beleggen in de Tax Shelter. Het vertrekpunt van de berekening is de gereserveerde winst in het jaar van de vrijstelling.
  • De Tax Shelter laat een onderneming toe om hoogstens de helft van haar gereserveerde winst vrij te stellen van vennootschapsbelastingen. Het maximum werd vastgelegd op € 750.000 per vrijstelling, per jaar en per onderneming.
  • Gezien de Tax Shelter-vrijstelling 310% van de belegde som bedraagt, is de maximaal toegelaten belegging gelijk aan de Tax Shelter-vrijstelling gedeeld door 3,1.

Wat is het rendement?

De Tax Shelter laat ondernemingen toe om een deel van hun vennootschapsbelasting te beleggen aan een rendement van 9,81% netto. Dit rendement wordt via een dubbel mechanisme bereikt:

  • Een onmiddellijk fiscaal rendement van 5,37% net.
  • Een financieel rendement van ongeveer 4,5% per jaar, en dit gedurende maximaal 18 maanden.

Praktijkvoorbeeld

Stel, je vennootschap heeft een winst na belasting van € 620.000 die zij integraal tot de reserves bestemt. De maximale Tax Shelter-vrijstelling bedraagt dan € 310.000 (50% van 620.000). Wanneer je dit bedrag deelt door 3,1, wordt de maximaal toelaatbare belegging in Tax Shelter € 100.0000.

In de praktijk laat de Tax Shelter-Belegging een vennootschap toe haar verschuldigde vennootschapsbelasting te verminderen én een rendement van 9,81% netto op het geplaatste bedrag op te brengen. Dat maakt van Tax Shelter een echt alternatief voor de vennootschapsbelasting, en dit aan een zeer aantrekkelijk rendement.