1. Nieuwe aanpak

Outsourcing laat toe om je business op een andere manier te organiseren. Risico’s beter onder controle krijgen, nieuwe markten sneller betreden, innovatieve producten eerder op de markt zetten en beter en sneller gebruikmaken van nieuwe technologieën zijn maar enkele voorbeelden van de meerwaarde van outsourcing.

2. Betere reactie

Belangrijk bijkomend voordeel dat vaak over het hoofd wordt gezien: outsourcing stelt je niet alleen in staat om sneller te groeien aangezien je onmiddellijk over bijkomende capaciteit kan beschikken, maar ook om sneller je middelen in te krimpen wanneer het minder goed gaat en dit zonder zware investeringen te moeten afschrijven. Cloud computing speelt hierbij een belangrijke rol.

3. Besparingen

Ook al wordt het uitbesteden van infrastructuur door velen als een ‘commodity’ beschouwd, toch blijven ook hier nog heel wat besparingen mogelijk. Veel datacenters kunnen immers nog efficiënter en vooral ook milieuvriendelijker uitgebaat worden. Outsourcers kunnen daar hun gespecialiseerde kennis uitstekend te gelde maken. Eventueel zelfs via remote infrastructure management - van om het even waar ter wereld dus.

4. Multisourcing

Selective sourcing, soms ook multisourcing genoemd, kent een dubbele tendens. Enerzijds wordt het steeds populairder om verschillende delen van je IT-activi-teiten aan verschillende providers toe te vertrouwen, maar anderzijds is er ook een mentaliteitswijziging merkbaar die het werken met tientallen partners niet langer als efficiënt beschouwt. De voorkeur gaat uit naar een samenwerking met enkele grote partners met wereldwijde dienstverlening.