• Wat is MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wanneer een organisatie of bedrijf in haar activiteiten rekening houdt met het effect dat deze hebben op de samenleving, spreken we over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat het bedrijf aandacht heeft voor de drie P’s: People, Planet en Profit en deze aspecten integreert in het beleid. Het gaat daarbij over mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties. Het bedrijf creëert meerwaarde voor zijn aandeelhouders, medewerkers en klanten.
 

  • Waarom zou een bedrijf starten met MVO?

Een gezond bedrijf heeft er alle baat bij om zijn impact op de samenleving te kennen en erover te communiceren. Dankzij MVO kan je als bedrijf bepaalde inspanningen in kaart brengen, managen en integreren in de bedrijfsstrategie. Dat maakt dat MVO een motor is voor innovatie, het zorgt ervoor dat de organisatie of het bedrijf voorbereid is op de toekomst. Het bedrijf krijgt niet alleen een beter imago, maar kan besparen en onderscheidt zich van de concurrentie. Daarnaast vindt het makkelijker krediet. Als deze factoren maken dat je als bedrijf een stapje voor hebt op de markt.
 

  • Kan het een pluspunt zijn om bedrijven per sector te benaderen?

De praktische invulling van MVO verschilt naargelang de omvang van het bedrijf en de sector waarin het actief is. Binnen elk vakgebied liggen er andere klemtonen om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen. Maar bedrijven die binnen één sector actief zijn, worden met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd. Een sectorale ondersteuning kan dus organisaties stimuleren om te verduurzamen. Een integrale benadering, in plaats van een individuele, kan drempelverlagend werken.
 

  • Hoe kan dat praktisch uitgewerkt worden?

Voor individuele bedrijven is de oefening om maatschappelijke verantwoordelijkheid structureel te implementeren soms een uitdaging. Intermediairen of samenwerkingsverbanden kunnen nuttig zijn om hen op weg te helpen. Bovendien zijn er al diverse tools ontwikkeld. Er werden bijvoorbeeld al sectorpaspoorten ontwikkeld: een bedrijf kan op basis daarvan een duurzaamheidsverslag opstellen. Een andere mogelijkheid is de ontwikkeling van een duurzaamheidsscan die aangepast is aan de sector. En er zijn instrumenten die de doelstellingen van stakeholders in kaart brengen en het bedrijf helpen om hun strategie aan te passen.

 

‘Koploper’: inspiratiebron voor ondernemers

MVO Vlaanderen laat een nieuw magazine over duurzaam ondernemen op de bedrijfswereld los. Het kenniscentrum bundelt al online informatie, instrumenten en nieuws over duurzaam ondernemen. Met ‘Koploper’ wil het ook offline inspireren. Met getuigenissen van ondernemers en de voorstelling van trends in het tijdschrift wil MVO Vlaanderen bedrijven dat extra duwtje in de rug geven om voor een MVO-strategie te kiezen. De volgende ‘Koploper’ wordt in het najaar gepubliceerd.