Maar niet elk exportavontuur is succesvol. Enkele tips:

 • Bezin eer je begint: begin alleen aan export als je deze stap als een positieve uitdaging ziet en er voldoende tijd in wil steken.
 • Weet wat je wil bereiken: stel een gedetailleerd exportplan op. Stel hierbij de volgende vragen:
   
  • Welke markt voor uw product?
  • Welke doelgroep?
  • Welke cultuurverschillen?
  • Zijn aanpassingen nodig aan uw product? (kosten/batenanalyse)
  • Welk distributiekanaal?
  • Logistieke luik?
  • Welke risico’s?
  • Welke specifieke invoer- en verkoopsreglementeringen gelden?
  • Welke contracten?
  • Wat met wanbetalingen?
  • Hoe de eerste stappen zetten? (prospectiereizen, Prinselijke Missies, participatie aan beurzen, …
    
 • Informeer u voldoende: bij FIT, Kamers van Koophandel, Unizo Internationaal, maar ook bij collega-ondernemers, uw bankier en consultants. Steek ook voldoende tijd in research op het internet. Bouw tevens een netwerk op van mensen en instanties die met het exportland zijn vertrouwd en gebruik die informatie.