Gesprek met Florence Wathelet, Business Unit Director Corporate bij Securitas.


 

Wat zijn de grootste uitdagingen op vlak van beveiliging en veiligheid?

“De huidige VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous) heeft binnen onze sector niet zozeer een impact op de risico’s zelf, maar wel op de manier waarop ze zich manifesteren en de tijd en plaats ervan. Het is dus onze taak om de oplossingen voor de risico’s mee te laten evolueren. Het risicomanagement voor onze klanten moet hierdoor continu worden aangepast en up-to-date worden gehouden.”

“Daders maken een inschatting van hun risico, maar het bedrijf evenzeer. De probabiliteit en de gevolgen/impact moeten worden afgewogen, en daarbij moeten gewijzigde externe omstandigheden steeds in rekening worden gebracht. Risicomanagement is dus een evolutief gegeven, zowel op het gebied van beveiliging als veiligheid.”

 

Wat is nodig voor een goed risicomanagement?

“Je moet niet alleen expertise hebben in risicobehandeling, maar ook kennis bezitten over het segment, de regio en de site van de klant. Het komt dus altijd neer op cocreatie in nauw overleg met de klant. Wij hebben als beveiligingsfirma een breed zicht op risico’s, de manier waarop ze zich manifesteren en algemene tendensen."

We evolueren steeds meer naar een proactieve aanpak waarbij we tendensen identificeren en op basis daarvan actie ondernemen.

"Daarnaast is het cruciaal om een goede inschatting te kunnen maken van de situatie bij de klant. Het is dus belangrijk om eerst met klanten samen te zitten en een securityscan of safetyscan te doen, zodat we goed kunnen begrijpen welke risico’s ze willen indekken en met welke problemen ze zich op dat moment en in de toekomst mogelijk geconfronteerd zien. We beschikken daarvoor over een Securitasmethodologie, ontwikkeld samen met specialisten, die rekening houdt met het type segment en het type klant. Dergelijke aanpak verhoogt bovendien de securityawareness bij de klant.”

“Voor elk probleem, risico en modus operandi analyseren we samen de waarschijnlijkheid van het risico en de impact ervan wanneer het zich voordoet. Zo bepalen we samen de prioriteiten in functie van de specifieke situatie bij de klant en kunnen we de return on security investment bepalen. Het doel is uiteraard om de meest efficiënte oplossing op maat van de klant aan te bieden.”

 

Hoe belangrijk zijn de medewerkers hierin?

“Securitas zet steeds in op een combinatie van kennis, technologie en mensen. Daarom hebben we op basis van onze methodologie een tool ontwikkeld waarmee onze medewerkers op een heel overzichtelijke manier de specifieke risico’s in kaart kunnen brengen om ze vervolgens te bespreken met de klant. De oplossing bestaat dan meestal uit een combinatie van manbewaking, technologie,  en training.”

“Met training bedoelen we trouwens niet alleen de opleiding en sensibilisering van onze medewerkers, maar ook die van de klant. Op die manier kunnen soms al heel wat risico’s worden ingeperkt of zelfs helemaal worden vermeden. Het hoeven dus zeker niet altijd de duurste ingrepen te zijn. Uiteraard zien we een sterke toename in de vraag naar technologische oplossingen. Securitas zet technologie in om efficiënter te werken, maar niet ten koste van de mensen. Mensen zijn onmisbaar in een proactief veiligheidsbeleid. Zij moeten immers aan de hand van informatie die de technologie hen verschaft én op basis van hun eigen waarnemingen beslissingen nemen.”

 

Wat is het belang van een langetermijnrelatie met de klanten?

“We evolueren steeds meer naar een proactieve aanpak waarbij we tendensen identificeren en op basis daarvan actie ondernemen. Het gaat ook niet over één momentopname waarop moet worden ingespeeld. De manier waarop risico’s zich manifesteren, evolueert continu. We moeten dat dus blijven opvolgen en onze acties blijven aanpassen en verbeteren.”

“Het is daarom belangrijk dat we een langetermijnrelatie opbouwen met onze klanten. Zo kunnen we evoluties beter inschatten en er op een proactieve manier op blijven inspelen. Risicomanagement wordt op die manier een structureel en duurzaam element, waarbij onze klanten maximaal ontzorgd worden.”
 

In samenwerking met:

Case


“Gebruiksvriendelijke tool ondersteunt bewakingspersoneel”


Volvo Car Gent werkt intussen al drie jaar samen met Securitas voor de beveiliging van zijn sites in Gent. Vicky Deboutte, Local Facility Manager bij Volvo Car Gent, getuigt.


“Samen met Securitas maken we voor al onze sites regelmatig een security risk assessment op. Daarbij onderzoeken we waar eventuele risico’s zitten en hoe we die zo snel mogelijk tot een minimum kunnen herleiden. We gebruiken hiervoor een gebruiksvriendelijke tool die door Securitas is ontwikkeld. Deze tool toont op een heel visuele manier aan het bewakingspersoneel wat de belangrijkste risico’s zijn voor hun specifieke werkomgeving.”

 

Technologie en manbewaking versterken elkaar

“Naast de bewaking door fysieke personen willen we in de toekomst ook steeds meer gebruikmaken van allerhande technologische oplossingen. Bewakingsagenten moeten nu eerst grondig worden opgeleid en kunnen instructies verkeerd toepassen als ze onvoldoende zijn uitgeschreven of gekend. Met innovatieve technologie kunnen we de opleidingstijd verkorten en de foutenmarge minimaliseren. Belangrijker nog is dat het bewakingspersoneel meer tijd en ruimte krijgt om zich te focussen op zaken waar zij een grotere meerwaarde hebben, zoals gerichte observatie, analyse en verbeteringsvoorstellen.”