“Het komt er dus op aan om hier op de juiste manier op in te spelen”, vertelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.
 

Wat zijn volgens u de belangrijkste risico’s die zijn verbonden aan het ondernemerschap?

“Risico’s vormen de basis van het ondernemen. We bevinden ons vandaag in een maatschappij waarin er veel verandert, maar in feite is een ondernemer het gewoon om daar mee om te gaan. De econoom Joseph Schumpeter had het zelfs al in de jaren 30 van de vorige eeuw over creative destruction: het ene idee verdringt het andere om op die manier succesvol te worden in de markt. Deze strijd van ideeën leidt continu tot veranderingen en innovaties, waardoor het nemen van risico’s en het omgaan met risico’s inherent deel uitmaakt van het ondernemerschap.”

De digitalisering zorgt ervoor dat het niet zozeer een voordeel is om groot, maar wel om snel en wendbaar te zijn. Dat is uiteraard een grote troef voor onze vele KMO’s.

“Wel is het zo dat alles nu veel sneller en ingrijpender verandert. Vroeger hadden nieuwe evoluties een hele generatie nodig om doorgevoerd te worden. Nu gebeuren de veranderingen dermate snel en volgen de uitdagingen elkaar zo snel op dat het cruciaal is geworden om er als ondernemer blijvend op in te spelen.”

 

 

Welke recente evoluties stelt u vast?

“Naast de klassieke risico’s van het ondernemerschap is er nu in de eerste plaats de digitalisering. Die zorgt er niet enkel voor dat de producten en de toepassingen anders worden, maar ook dat klanten op een andere manier moeten worden bereikt én behandeld. Op zeer korte tijd is hierdoor onze volledige omgeving veranderd. De manier waarop we vandaag leven, is niet meer vergelijkbaar met die van tien jaar geleden. In de toekomst zal die transformatie van onze maatschappij - en dus ook van het ondernemerschap - nog versnellen.”
 


 

Wat is op dat vlak het belang van risk management?

“Vroeger draaide ondernemen vooral om de klassiekers, zoals het opstellen van een goed businessplan, het rendabel worden, het vinden van het juiste personeel, het creëren van een business case en het opstellen van een marketingplan. Daarnaast is het nu ook belangrijk om bezig te zijn met innovatie. Ondernemers moeten blijven verkennen hoe de markt er vandaag en morgen zal uitzien, en hoe ze zich daaraan kunnen aanpassen en dus future proof kunnen blijven. Ze moeten dat inbouwen in hun onderneming om de risico’s te verkleinen. Dat vertaalt zich ook in de programma’s die wij vanuit Unizo aanbieden aan ondernemers.”

 

Welke impact kan de digitale transformatie hebben op onze KMO’s?

“De digitalisering zorgt ervoor dat het niet zozeer een voordeel is om groot, maar wel om snel en wendbaar te zijn. Dat is uiteraard een grote troef voor onze vele KMO’s. Ze zullen zo gemakkelijker kunnen concurreren met de grotere bedrijven. Iedere B2C-handelaar en elke onderneming zou daarnaast moeten investeren in e-commerce. Wie dat niet doet, zal in de toekomst weinig kans hebben om te overleven. Ondernemers kunnen hier dus niet aan ontsnappen.”

Iedere B2C-handelaar en elke onderneming zou moeten investeren in e-commerce. Wie dat niet doet, zal in de toekomst weinig kans hebben om te overleven.

“Dat zal trouwens niet enkel een impact hebben op de relatie tussen de onderneming en haar klant, maar ook op hoe producten worden geleverd en teruggenomen. Ook zal e-commerce er soms voor zorgen dat er een rechtstreekse relatie ontstaat tussen de maker en de klant, zonder dat er nog tussenschakels nodig zijn. De traditionele manier van werken komt zo volledig op zijn kop te staan.”

 

Welke trends ziet u voor het komende jaar?

“Eigenlijk staan we nog maar aan het begin van de digitalisering. Zo moeten bijvoorbeeld IoT, AI en blockchain nog doorbreken. In het komende jaar zullen deze steeds algemener worden toegepast, en zo heel wat nieuwe mogelijkheden creëren. Velen zien de digitalisering nog ten onrechte als een bedreiging, terwijl ze eigenlijk vooral opportuniteiten biedt om op een betere, efficiëntere en duurzamere manier te ondernemen.”

 

Twee cruciale tips voor starters

  • Investeer in jezelf.

Starters moeten ondanks de vele risico’s en veranderingen kunnen blijven overleven en groeien. Daarom is het belangrijk om in jezelf en in je eigen kennis te investeren. Sinds dit jaar zijn het verplichte attest bedrijfsbeheer en de verplichte bewijzen van beroepskennis afgeschaft. De overheid wil hiermee iedereen de kans bieden om te ondernemen. Deze nobele doelstelling wil echter niet zeggen dat je als ondernemer niet meer over bepaalde skills moet beschikken. Het komt er dus op aan om jezelf op te leiden en je zo veel mogelijk bij te scholen. Voor andere uitdagingen kan je de nodige kennis in huis halen via bijvoorbeeld consultants.
 

  • Investeer in je netwerk

Zorg ervoor dat je als ondernemer niet alleen staat. Het ondernemerschap kan soms eenzaam zijn. Daarom is het erg belangrijk om veel contact te hebben met andere ondernemers. Dat is niet enkel commercieel belangrijk, je kan zo ook van elkaar leren. Op die manier zie je immers hoe anderen omgaan met bepaalde veranderingen en risico’s.