Welke evoluties stelt u vast op het vlak van cost management?

“Het laatste decennium is er over het algemeen veel meer aandacht gekomen voor de kostenfactor. Dat heeft meerdere redenen. Zo is het een understatement om te zeggen dat door de financiële en de economische crisis de marges globaal gezien onder druk kwamen te staan. Een haast logisch gevolg daarvan is dat bedrijven trachten om hun kosten beter onder controle te krijgen.”

“In de financiële sector zijn er daarnaast nog enkele bijkomende factoren. Zo verplicht de wetgever de banken zelfs om kostenefficiënt te zijn. Hierover bestaan er zeer concrete regels. Het strengere regelgevend kader van de afgelopen tien jaar heeft bovendien de kosten van ondernemingen in de financiële sector aanzienlijk verhoogd. Hierdoor zoeken zij naar nog meer kostenefficiëntie.”
 

Waar leggen bedrijven vandaag best de focus?


Kosten besparen op zich is geen business driver. Het komt er vooral op aan om op de juiste zaken te besparen en in de juiste zaken te investeren.
 

“Als onderneming moet je in feite altijd een hoog kostenbewustzijn hebben. Dat bewustzijn mag niet afhankelijk zijn van of het goed of minder goed gaat met je bedrijf. Daartegenover staat dat een bedrijf oprichten en een strategie uitbouwen vanuit het principe van kostenbesparing zowat het slechtste is wat je kan doen. Kosten besparen is immers geen driver voor business, integendeel. Het is dus belangrijk dat bedrijven beseffen dat investeren een absolute noodzaak is om tot een goed draaiend bedrijf te komen én dat zo te houden.”

“Ieder bedrijf moet daarbij zoeken naar het juiste evenwicht tussen cost management en de andere aspecten van de business. Zowel een te grote focus op besparen als op investeren kan nefast zijn. Het komt er vooral op aan om op de juiste zaken te besparen, en in de juiste zaken te investeren.”
 

Welke rol kan de digitalisering daarbij spelen?

“Dankzij digitalisering slagen bedrijven erin om bepaalde zaken op een (kosten)efficiëntere manier te doen. Om daar te geraken, zijn er echter ook weer investeringen in digitalisering nodig. Je kan ook hier besparen en investeren niet van elkaar loskoppelen. De investeringen in zulke toepassingen zijn vaak erg hoog. Ieder bedrijf moet dus de afweging maken of die investering de moeite waard is en op lange termijn ook iets zal opbrengen. In het algemeen kunnen we wel stellen dat digitalisering een manier kan zijn om op lange termijn kosten te besparen. Ook kan digitalisering niet los worden gezien van de business op zich en hoe die klantvriendelijker en meer klantgedreven kan worden gemaakt.”


 

Hoe zit het met de digitalisering in de financiële sector?

“Ook in de financiële sector gebeurt er op dat vlak heel wat. In eerste instantie moet het uitgangspunt daarbij een meer klantgerichte aanpak zijn, en in tweede instantie pas een grotere efficiëntie. Ook hier moet continu worden gezocht naar het juiste evenwicht. Er zijn in onze sector intussen al tal van digitale toepassingen die het bankieren makkelijker, interessanter en breder toegankelijk maken voor de klant. Ook in de backoffice kan digitalisering helpen om zaken te optimaliseren en kostenefficiënter te maken.”

“Het aantal mensen dat werkzaam is in de financiële sector daalt jaar na jaar. Enerzijds komt dat door de veranderende behoeften van de klanten - het komt erop aan om daar via investeringen in digitalisering aan tegemoet te komen. Anderzijds heeft het te maken met de drang naar meer efficiëntie en het vervangen van mensen door systemen. Je mag echter nog zo kostenefficiënt zijn als je wil, als je morgen geen klanten meer hebt door te weinig klantvriendelijkheid, dan heeft dat eerste geen zin meer. Het menselijke contact en advies op maat blijven ontzettend belangrijk.”
 

Hoe belangrijk is het om iedereen mee te krijgen in die digitalisering?

“Er zijn bedrijven die digitalisering als een belangrijk focuspunt naar voor schuiven en het dus gebruiken om zo klantvriendelijk mogelijk te zijn. Daarnaast zijn er ook nog steeds ondernemingen die denken dat digitalisering niets voor hen is en liever verder doen zoals ze gewoon zijn. Tussen die twee uitersten is er een breed spectrum aan bedrijven die zoeken naar een haalbaar evenwicht. Het heeft geen zin om na te denken over zware veranderingen en ontwikkelingen als je daar als bedrijf de middelen of reserve niet voor hebt. Een mogelijkheid is dan om het als bedrijf op je eigen tempo te doen. Dat is nog steeds beter dan helemaal niets doen.”
 

Welke rol kan de financiële sector spelen bij het optimaliseren van cost management bij bedrijven?

 

De digitalisering kan een manier zijn om op lange termijn kosten te besparen.

 

“In feite hebben accountants daarin een veel belangrijkere rol dan banken. Zij hebben immers een globaal zicht op de business van hun klanten. Wel kunnen banken ondersteunend werken omdat er bijvoorbeeld via de digitalisering van de sector een trigger is naar hun klanten toe om eveneens mee te digitaliseren en al dan niet aan te sluiten op de toepassingen die door de financiële sector worden ontwikkeld. Die digitalisering zorgt vervolgens voor meer efficiëntie en dus een beter kostenbeheer.”
 

Hoe ziet u de toekomst?

“Uit het verleden weten we dat de aandacht voor cost management een soort conjunctuurgebonden slingerbeweging maakt. In tijden van hoogconjunctuur hebben veel bedrijven de neiging om er minder aandacht aan te besteden. Gaat het echter slecht, dan stijgt het belang. In de toekomst zou een evenwichtige focus op cost management moeten leiden tot meer stabiliteit. Ieder bedrijf moet voor zichzelf een haalbare lijn uitstippelen en die op lange termijn volgen, in goede en slechte tijden. Een stabiel beheer van de kosten laat bedrijven toe om marges op te bouwen waarmee ze de periodes waarin het minder goed gaat kunnen overbruggen.”