Wat zijn de voordelen van outsourcing?

Wie voor bepaalde diensten samenwerkt met een externe serviceprovider, weet dat hij werkt met een specialist die die dienst als zijn core business heeft. Met enkel interne medewerkers, die ook nog andere taken hebben, kan een bedrijf dezelfde job vaak helemaal niet zo goed en efficiënt realiseren. Het is daarom beter om de eigen (beperkte) middelen te focussen op de kerncompetenties en andere aspecten uit te besteden. Maar ook bij kerncompetenties kan outsourcing versterking bieden.

Wie voor bepaalde diensten samenwerkt met een externe serviceprovider, weet dat hij werkt met een specialist die die dienst als zijn core business heeft.

Met welke uitdagingen worstelt de sector vandaag nog?

We bevinden ons momenteel in een transitieperiode. Terwijl een deel van de Belgische bedrijven outsourcing providers vandaag al zien als een strategische partner, zien andere bedrijven het nog steeds simpelweg als een manier om kosten te besparen. Daarom is het belangrijk dat beide partners bij aanvang eerst samenzitten en aftoetsen wat de klant verwacht of niet verwacht.

Een ander misverstand is dat wanneer een bedrijf een bepaalde dienst uitbesteedt, het dit dan ook niet meer moet opvolgen en managen. Alhoewel het misschien de dienst zelf niet meer dagelijks moet beheren, moet het wel nog steeds  de relatie beheren met de serviceprovider.

Ook de invalidatie van het US-EU Safe Harbour Framework creëert heel wat onzekerheden. Veel Europese bedrijven werken voor hun data samen met partners in de Verenigde Staten. Anderen werken met partners die op hun beurt subcontracten hebben met Amerikaanse partners. Bij cloud computing wordt het zelfs nog complexer en is niet altijd duidelijk welke data naar waar gaan. De complexiteit is dus toegenomen, maar op dit vlak zal er waarschijnlijk wel een oplossing komen. Bedrijven consulteren hiervoor best hun advocaat.

Wat is uw toekomstvisie?

Outsourcing wordt volwassen, en die trend zal zich ook in de toekomst verder zetten. Het zal een meer strategische rol gaan spelen en zo voor meer optimalisaties kunnen zorgen dan enkel de reductie van kosten. Dit zal resulteren in een grotere waarde creatie en zelfs een nieuwe manier van werken. Een andere evolutie is dat bedrijven met minder aparte partners zullen samenwerken, maar dan wel sterker, verdergaand en meer geïntegreerd. Dit zal leiden tot zeer interessante experimenten en synergiën.