Is Vlaanderen op Europees vlak een grote speler op logistiek vlak?

“Ja, Vlaanderen is erg goed gelegen om een logistieke hotspot te zijn. 60% van de EU-koopkracht bevindt zich binnen een straal van 500 km. Onze regio is dus een ideale afzetmarkt voor binnenkomende producten, maar ook voor export en producten die naar het buitenland vervoerd worden. Verder beschikken we over goed opgeleid (meertalig) personeel, knowhow, goedkope gronden en zijn we met onze luchthavens en vier zeehavens gezegend op vlak van multimodale ontsluiting. België/Vlaanderen bekleedt dan ook altijd een toppositie in de tweejaarlijkse ‘World Logistics Performance Index’ en staat hier momenteel op de zesde plaats. Ook het feit dat de Vlaamse overheid recent het VIL aanduidde als trekker van de speerpuntcluster logistiek staaft het belang van onze sector.”

Op welke manieren is Vlaanderen innovatief in de sector?

“Er zijn 2 manieren om logistiek innovatief te zijn: ten eerste door verandering door te voeren in logistieke processen en ten tweede door de technologische veranderingen die op ons afkomen te benutten. In Vlaanderen hebben we gefocust op beide domeinen. Gaande van wisselstukken printen met een 3D-printer, werken met slimme brillen tot bijvoorbeeld het inschakelen van robots die het werk van mensen gecombineerd overnemen. Wil je een logistieke hotspot blijven, dan moet je kijken hoe je het verschil kunt blijven maken. Daarom proberen we in Vlaanderen om telkens vooruit te gaan op elk vlak.”

Ook op het vlak van duurzaamheid scoort de sector goed.

“Ja, eerst en vooral zetten we in op de circulaire economie met bijvoorbeeld recyclageprojecten. Daarnaast gaan we meer en meer naar een shared economy. Bovendien kijken we ook op maatschappelijk vlak hoe we ons steentje kunnen bijdragen. Met ‘Lean and Green’ wordt er bijvoorbeeld ingezet op het drastisch verminderen van de C02-uitstoot bij de transport- en logistieke activiteiten van bedrijven.”

Hoe zal de logistieke sector er anno 2017 uitzien?

“Alles wat op ons afkomt, zal hetzelfde zijn, maar het zal allemaal een pak sneller gaan door de enorm snelle vooruitgang van de disruptieve technologie. Verder merk ik dat steeds meer Vlaamse bedrijven aan schaalvergroting (moeten) doen door andere bedrijven over te nemen. Dat is een vrij opvallend fenomeen dat zich het komende jaar nog meer zal manifesteren.”