Maar liefst 12.000 jobs werden gecreëerd en intussen is onze afval- en recyclagesector goed voor een omzet van 3,7 miljard euro. Maar het kan nog beter. Dat blijkt uit een recente berekening van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa).

Ambitieus beleid legt basis

De Vlaamse afval- en recyclagesector groeide de voorbije decennia meer dan 5% per jaar. Daarmee ontstond een sterke traditie die nu vervolgens kan worden uitgespeeld om een unieke positie in te nemen binnen Europa. Als aanzet daartoe legde het Materialendecreet in 2011 alvast de wettelijke basis voor een duurzamere aanpak.

Vervolgens engageerden partners uit alle geledingen van de maatschappij zich in het Vlaams Materialenprogramma om tegen 2020 een groene kringloopeconomie uit te bouwen, waarin materialen maximaal worden hergebruikt. Dat dit niet enkel ecologische maar ook economische troeven inhield, werd niet betwijfeld, maar dankzij de nieuwe studie zijn deze nu ook becijferd.

Enorm economisch potentieel

Wanneer  Vlaanderen inzet op een circulaire economie, kan het volgens de inschattingen van SuMMa tegen 2020 rekenen op tot 27.000 nieuwe jobs. Dat komt neer op 1 procent van de totale Vlaamse werkgelegenheid. Elk van die jobs in de sector genereert vervolgens opnieuw 1,3 indirecte jobs elders in onze economie. Bovendien kan Vlaanderen meer dan 3,4 miljard euro besparen aan materiaalkosten.

Vlaanderen heeft nauwelijks eigen voorraden van primaire grondstoffen, en de groeiende vraag zal de prijzen internationaal de hoogte injagen. Wil Vlaanderen competitief blijven, dan moeten we minder afhankelijk worden van grondstoffen met volatiele prijzen uit het buitenland. Investeren en innoveren in de richting van een circulaire economie is dus meer dan ooit ten bate van de Vlaamse ondernemer.

Concrete mogelijkheden

Ondernemers hebben heel wat mogelijkheden om op een ‘groene’ manier te innoveren en zo competitiever te worden: een slimmer design van producten, een efficiëntere productie, meer hergebruik van producten, doorgedreven recyclage, of zelfs volledige nieuwe business concepten zoals het leasen van toestellen in plaats van hen aan te kopen. De focus zal verschuiven van de productie naar de reparatie van goederen, waarbij elk onderdeel vervangbaar of en reparaties lokaal kunnen gebeuren. Die lokale verankering zal in de eerste plaats de Vlaamse economie ten goede komen.