Weerbare bedrijven

“Een typische reactie van KMO’s tijdens een crisis is om tegen beter weten in gewoon verder te blijven werken zoals voorheen. Ze proberen al hun werknemers in dienst te houden en stellen herstructureringen zo lang mogelijk uit waardoor ze uiteindelijk gedwongen worden hun eigen vermogen aan te spreken om te blijven draaien. De gevolgen hiervan worden pas na de crisis duidelijk wanneer veel KMO’s alsnog failliet gaan.”

“Om de competitiviteit terug te verhogen en de weerbaarder te verbeteren met het oog op de toekomst, moeten de ondernemingen hun reserves opnieuw proberen aan te vullen. Wij hebben de ondernemingen steeds duidelijk gemaakt dat ze hun middelen optimaal moesten beheren. Ze moeten zichzelf nu de ruimte geven om op adem te komen.”

Stijging elektriciteitsfactuur

“Ook de stijging van de elektriciteitsprijzen laat de KMO’s niet ongemoeid, maar gelukkig zijn vele van hen daar al enkele jaren op voorbereid. Wij sporen de ondernemingen al jaren aan om te investeren in duurzame energie. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het stimuleren van extra isolatie, aankoop van duurzame materialen en andere energie-efficiënte inspanningen. Daarenboven is de prijsstijging geen verrassing. Veel ondernemingen hebben al serieus geïnvesteerd in energie-efficiëntie, maar zij zullen daar de vruchten ook van plukken. En we begeleiden hen daar al een hele tijd bij, ze staan niet alleen. Grotere bedrijven maken misschien meer reclame rond hun energiebesparende maatregelen, maar kleinere bedrijven spanning zich even zeer in. Ook bij hen groeit langzaam het besef dat duurzaamheid een noodzaak is geworden.”

Taak van de overheid

“De overheid speelt een belangrijke rol in het herstel van de markt. Ze moet in de eerste plaats duidelijk maken dat deze omstandigheden geen cadeaus toelaten. Dat is een boodschap die hard over kan komen, maar zo komen de mensen tot het besef dat onze markt de rust nodig heeft om te herstellen. Pas dan kunnen er terug andere dingen worden gepland. Het is niet goed dat alleen werkgeversorganisaties dit durven zeggen. Verder heeft de overheid tijdens de crisis al getoond dat ze kan handelen zoals dat hoort. Op die momenten dat het nodig was heeft ze er voor gezorgd dat er kapitaal kon verstrekt worden en dat onze banken ondersteund werden.”

“De ondernemers hebben voldoende begeleidingsmogelijkheden, maar ze moeten er voor open staan. Ze moeten de bereidheid aan de dag kunnen leggen om ergens te gaan luisteren of een vorming te volgen. Het aanbod is er, maar het gaat erom de kans te grijpen. Heel wat KMO’s zijn gewend om hun eigen ding te doen en niet om te kijken. Vandaar dat wij hen proberen aan te tonen dat af en toe stilstaan noodzakelijk is. Wij kunnen hen stimuleren, maar de inspanning moeten ze zelf leveren. De adviesraden zullen hen hier nog extra in kunnen ondersteunen eens ze de stap hebben genomen om hun vragen ook effectief te stellen.”