“Innoveren verhoogt je concurrentiepositie. En innoveren betekent kennis omzetten in een economische of maatschappelijke meerwaarde. De toegang tot kennis is dus een absolute voorwaarde voor innovatie.”

Toegang tot kennis

“We leven in een kennismaatschappij, waar kennis in grote hoeveelheden mondiaal voorhanden is. Alleen slagen veel KMO’s er niet in om daar toegang toe te krijgen. Omdat kennis een complex gegeven is, en omdat ze niet weten waar te zoeken of hoe met kennis om te gaan. Het ontbreekt hen vaak aan een zoekstrategie.”

Nieuwe samenwerkingsverbanden

“Uit een studie van Unizo blijkt dat bij KMO’s meer dan 50% van de kennissamenwerking gebeurt met eigen medewerkers, klanten en leveranciers, terwijl je over de grenzen van je bedrijf heen moet durven kijken. Nieuwe samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en kenniscentra kunnen bedrijven die extra kennis opleveren.

Drempel overwinnen

“Kennis delen staat in Vlaanderen vaak gelijk met geheimen prijsgeven. Die perceptie verlaten is Voor Vlaamse KMO’s een belangrijke drempel die ze moeten overwinnen. Uit voorbeelden uit het buitenland - denk maar aan Silicon Valley, Singapore, Finland, Taiwan - blijkt nochtans het succes van onder meer een grotere culturele openheid. Daar moeten wij uiteindelijk ook naartoe.”