Door het globale loon in aanmerking te nemen, verruim je de mogelijkheden. Want naast de onmiddellijke en  onrechtstreekse inkomsten, bieden ook uitgestelde inkomsten kansen en flexibiliteit. Daniel Binamé, product manager bij Partena, geeft tekst en uitleg.

  1. De onmiddellijke inkomsten: lonen, dividenden, premies.

    Wie zichzelf een loon uitkeert, zal zoeken naar het juiste evenwicht tussen personen- en vennootschapsbelasting, die verschillende belastingpercentages kennen.

  2. De onrechtstreekse inkomsten: onkosten die de onderneming ten laste neemt

    Wie zelfstandig is, betaalt personenbelasting op zijn nettoberoepsinkomsten (= brutoinkomsten – beroepskosten). Het is dus belangrijk om exact te weten welke kosten beroepskosten zijn en in welke mate ze aftrekbaar zijn. Voorbeelden van volledig aftrekbare beroepskosten zijn effectief betaalde sociale bijdragen of premies betaald in het kader van het vrij aanvullend pensioen.

  3. De uitgestelde inkomsten, zoals de pensioentoeslagen die al dan niet door de onderneming worden gedragen.

    Het vrij aanvullend pensioen (VAP) valt onder onrechtstreekse inkomsten maar is ook een vorm van uitgesteld inkomen. Dit is ook het geval bij de individuele pensioentoezegging (IPT) waarmee. zelfstandige bedrijfsleiders een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. In dat geval betaalt het bedrijf de premies aan een pensioeninstelling die ze investeert. Na afloop wordt een pensioenkapitaal uitbetaald aan de bedrijfsleider die de begunstigde van de overeenkomst is.

Regel van 80%

De premies worden voor het bedrijf beschouwd als beroepskosten en kunnen bijgevolg afgetrokken worden aan 100%. Deze aftrekbaarheid geldt alleen als de regel van 80% wordt nageleefd. Een aanvullend pensioen kan je niet onbeperkt opbouwen. Het wettelijk en aanvullend pensioen samen mag niet meer bedragen dan 80% van de bruto-inkomsten van het laatste jaar tijdens de actieve loopbaan. Zowel het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen als de groepsverzekeringen en de individuele pensioentoezeggingen komen in aanmerking.  Als het bedrag hoger is, zijn de premies niet langer aftrekbaar.

Backservice

Als het bedrijf al bestond vooraleer een individuele pensioentoezegging werd afgesloten, of indien iemand pas zelfstandig bedrijfsleider wordt na een loopbaan als loontrekkende, dan kan er gebruik gemaakt worden van de backservice of compenserende bijdragen. In dat geval worden de fiscaal aftrekbare premies met terugwerkende kracht betaald en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de marge die overblijft door de regel van 80%.

De backservice kan de jaren compenseren die binnen het bedrijf gepresteerd werden vóór het afsluiten van een individuele pensioentoezegging. Deze compensatiebijdragen kunnen ook betaald worden voor de jaren die buiten het bedrijf gepresteerd werden. Dit is wel enkel mogelijk voor maximum 10 jaar.

Als de premies voor de individuele pensioentoezegging in het begin te laag werden betaald, omdat het bedrijf niet over voldoende middelen beschikte, dan kan de toeslag ook met terugwerkende kracht betaald worden tot de grens van 80%. Een backservice kan ook interessant zijn om het opbouwen van een pensioenkapitaal te optimaliseren na een loonsverhoging. 

Het bedrijf kan deze backservice volledig aftrekken als beroepskosten.  Deze compensatiebijdragen kunnen in één keer uitbetaald worden in de vorm van een eenmalige premie.