Daarvoor moet men de juiste mensen aantrekken en elke dag opnieuw verbeteren door te kiezen voor opleidingen en specialisering. En niet onbelangrijk: men moet zich inleven in de situatie van de klant.

Inbound

Bij inbound gesprekken bellen klanten met problemen of vragen. Wanneer het bedrijf erin slaagt om hier een antwoord of oplossing voor te bieden, dan zal de klant meestal tevreden zijn. Soms lukt dit echter niet meteen. Het komt er dan op aan om tijd te besteden aan de klant. Bovendien moet de operator steeds communiceren en handelen op maat van de klant.

Outbound

Bij outbound gesprekken daarentegen belt men de klant meestal op een onverwacht moment. Het is dan belangrijk om eerst te vragen of dit wel past, en indien niet eventueel een ander tijdstip overeen te komen. Als de klant niet wil meewerken, dient dit te worden gerespecteerd. Ook in dat geval moet het gesprek op een professionele manier worden afgesloten.