Filip Champagne

Marketing & consultancy director bij Bisnode

 

Filip Champagne, marketing & consultancy director bij Bisnode, legt uit waarom de GDPR voor een contradictie zorgt. “De GDPR vraagt eigenlijk aan bedrijven om data goed te beheren en dus centraal samen te brengen. Ze krijgen hierdoor betere inzichten in de data om op een meer relevante manier met de consument te gaan communiceren. Er ontstaat door de GDPR enerzijds dus een enorme opportuniteit om het beter te doen, maar anderzijds wordt het moeilijker voor bedrijven om met deze data op een intelligente manier aan de slag te gaan”, opent Champagne.

“De consument heeft er eigenlijk alle belang bij dat bedrijven zijn data goed begrijpen, maar ziet niet altijd welk voordeel hem dat oplevert. Bedrijven kunnen zo bijvoorbeeld beter, sneller en meer gepersonaliseerd advies verlenen. Helaas is het voor bedrijven een enorme uitdaging om consumenten bewust te maken van deze meerwaarde. Zeker voor prospecten waarmee men nog geen relatie heeft zal dat zeer moeilijk zijn.”

 

De consument heeft er eigenlijk alle belang bij dat bedrijven zijn data goed begrijpen, maar ziet niet altijd welk voordeel hem dat oplevert.

 

Enge interpretatie

Champagne: “Wanneer bedrijven niet slim en efficiënt aan reclame kunnen doen omdat ze zich niet voldoende kunnen richten op de consumenten die geïnteresseerd kunnen zijn in hun boodschap, dan zullen ze veel meer moeten investeren om hetzelfde aantal potentiële klanten te bereiken. Dat maakt reclamecampagnes minder rendabel en vermits het een impact heeft op alle bedrijven, is het uiteindelijk negatief voor onze economie.”

“Een bijkomend gevolg van het feit dat bedrijven niet meer gericht kunnen adverteren, is dat ze zich terug meer tot massamedia moeten wenden. Hierdoor zullen consumenten weer meer worden overstelpt met boodschappen die voor hen niet interessant zijn. Bovendien zullen Amerikaanse bedrijven zoals Google en Facebook zo haast een monopolie krijgen op gepersonaliseerde reclame, ten koste van lokale media”

 

‘Gerechtvaardigd belang’

“Het ‘gerechtvaardigd belang’ is - zoals voorzien in de GDPR - de wettelijke basis die hiervoor een oplossing biedt. Het komt er op neer dat bedrijven uitermate transparant zijn naar consumenten over het gebruik van persoonlijke data, zonder daarom bij voorbaat een expliciete toestemming te hebben gekregen. Zo biedt men meer relevantie voor de consument, wat op zijn beurt volledig binnen zijn logische verwachtingen ligt. Uiteraard gebeurt dit met de nodige informatie en met behoud van alle rechten voor de consument, zoals onder meer het recht op schrapping, het recht om vergeten te worden, enz.”, aldus Champagne.