Droom groot. Begin klein. Maar vooral, begin! Deze stelling van Simon Sinek, een autoriteit op vlak van leiderschap, vat de kern van ondernemerschap perfect samen. Hoe je evolueert van een idee naar een onderneming is geen evident proces, maar je moet ergens beginnen. Het is dan ook positief dat steeds meer Belgen de intentie hebben om binnen de drie jaar een bedrijf op te starten: 10,9% van de 18-64 jarigen gaf in 2015 aan dit te willen doen, ten opzichte van 4 à 6% in de periode 2003-2009. Toch bengelen we nog steeds onder het Europese gemiddelde van 12,1%. Als we de stelling van Sinek hierop toepassen, betekent dit dat we nog wat meer met onze dromen aan de slag moeten gaan en dat we ook wat groter mogen dromen. Onze nuchtere volksaard mag hiervoor geen excuus zijn.

 

Ondernemerschap stimuleren
 

Onze basisfilosofie is duidelijk: ondernemingen genereren groei en groei leidt tot welvaart. Maar hoe doe je dat? Hoe stamp je een onderneming uit de grond die meerwaarde creëert voor je klanten, je werknemers en de samenleving? Het VBO neemt een zekere rol op in dit proces, door omgevingsfactoren die ondernemerschap stimuleren te promoten. Zo pleiten we steevast voor lagere loonkosten, minder administratieve lasten en minder regelgevende obstakels om bedrijven op te richten.

We kunnen gerust stellen dat er in de voorbije jaren vooruitgang is geboekt op elk van deze terreinen. Door een aantal competitiviteitsmaatregelen (indexsprong, taxshift, nieuwe competitiviteitswet) is onze loonkostenhandicap ten opzichte van Duitsland, Nederland en Frankrijk al gezakt van meer dan 15% in 2013 tot nog 10 à 11% vandaag. Bovendien kwam er een volledige vrijstelling van de sociale patronale bijdragen voor de eerste werknemer van een startend bedrijf en aanzienlijke verlagingen voor de werknemers 2 tot 6.

 

Weinig dynamische bedrijfsomgeving
 

Het is dus geen toeval dat er in 2016 in België 41.157 start-ups werden opgericht, het hoogste aantal in de voorbije tien jaar - op 2011 na (43.231). Toch werden er in onze buurlanden relatief gezien nog meer bedrijven gestart. Ter compensatie zou je kunnen argumenteren dat er ook minder bedrijven verdwijnen - in datzelfde jaar slechts 21.936 bedrijven - en dat er elk jaar dus netto meer bedrijven bijkomen. Maar die cijfers wijzen eigenlijk ook op een weinig dynamische bedrijfsomgeving waar weinig rendabele bedrijven te lang in stand worden gehouden en zo relatief weinig ruimte laten voor de doorgroei van start-ups die technologisch meer geavanceerde en efficiëntere oplossingen aanbieden.

 

Falen
 

En de doorgroei van die start-ups is net cruciaal, want het zijn zij die zorgen voor de toekomstige groei van welvaart en jobs. Loonkosten en omgevingsfactoren zijn belangrijk, maar zonder ideeën en ondernemers die ze succesvol internationaal vermarkten, betekenen ze weinig. We hebben dus nog een grote nood aan gedreven entrepreneurs die innovatieve ideeën omzetten in succesvolle zakelijke modellen en zo groei en jobs creëren. En daar hoort falen soms bij. Maar als je faalt, geef je dan op? Nee toch? Falen is een essentieel element van ondernemen. Een idee en de goede uitwerking ervan komen immers niet uit de lucht gevallen, het is vaak een lastig proces van vallen en opstaan.

Uiteindelijk hebben we daarom maar één boodschap: Ga ervoor. Waag je kans. Droom. Probeer. Faal. Probeer opnieuw. That’s the spirit.