Dat rapport geeft een globaal beeld van de Belgische Facility Management markt. Mieke Loncke, Directeur van IFMA, vat het rapport voor ons samen.

“Vandaag beslaat Facility Management, vastgoed niet inbegrepen, nog maar 1% van ons BBP, terwijl dit in Nederland al ruim 5% is. Het is dus nog een groeimarkt. Het vakdomein professionaliseert wel duidelijk, en zal dat ook in de toekomst blijven doen mede dankzij gespecialiseerde bachelor-, master- en postgraduaatopleidingen in Gent en Luik”, opent Loncke.

Uit de enquête blijkt dat catering, cleaning en technisch onderhoud de top 3 uitmaken van de uitbestedingen.

Uitbesteding neemt toe

Loncke: “Het geschatte marktvolume voor Facility Management in 2014 bedroeg 4 miljard EUR of 1% van het BBP. In dit cijfer is de externe (uitbesteed) en interne markt (budget van de facilitaire departementen) opgenomen. Gemiddeld besteedt de Facility Manager 47% van zijn of haar diensten uit. Dit zal in de toekomst toenemen. Uit de enquête blijkt eveneens dat catering, cleaning en technisch onderhoud de top 3 uitmaken van de uitbestedingen.”

“Het uitbesteden van het volledige Facility Management (de strategie, het sturen en coördineren

samen met de operationele functies) onder de vorm van Total Facility Management (TFM), is in België op zeer beperkte schaal ingevoerd. Slechts 1% van de respondenten heeft een TFM-overeenkomst met een facilitair dienstverlener.”

Technologie stimuleert het ‘nieuwe werken’

“FMIS (Facility Management Information System), BIM (Building Information Modeling), de integratie FMIS-BIM en Big Data worden vandaag gezien als de belangrijkste technologische topics die een impact zullen hebben op de job van de Facility Manager. Er zal met behulp van al die technologie steeds meer vanop afstand én ecologischer worden gewerkt”, aldus Loncke.

Groeiende erkenning

“Vandaag merken we dat het facilitair departement alsmaar meer inspraak krijgt op directieniveau. Dat is belangrijk, want het beheert het patrimonium en de assets én zorgt voor de beleving van zowel de interne als de externe klant.”

Loncke: “Bovendien heeft het een invloed op de performantie van de medewerkers en dus de totale organisatie. Ook kan het een onderscheidende rol spelen om nieuw talent aan te trekken door een aantrekkelijke, stimulerende en comfortabele werkomgeving aan te bieden. Het facilitair departement transformeert dus van een technische dienst naar een klantgerichte dienstverlener.”