De risk manager van vandaag wendt zijn professionele expertise aan om bedrijven op weg te helpen naar goede resultaten. Hij behoudt de controle over aspecten die de bedrijfsdoelstellingen in gevaar brengen en biedt daarnaast ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe kansen. De Federation of European Risk Management Associations (FERMA), die in Brussel is gevestigd, verenigt 22 nationale riskmanagementassociaties in 21 Europese landen. Samen vertegenwoordigen deze bijna 5.000 risk managers. De rol van de federatie bestaat erin om de impact van die organisaties op Europees niveau te coördineren en te versterken. Zij heeft een pan-Europese norm voor risk management en een Europese professionele certificering voor risicomanagers - FERMA rimap® - uitgewerkt. 

 

Evolutie

De activiteiten van FERMA ondersteunen een ingrijpende evolutie die zich in de rol van de risk manager heeft voorgedaan sinds de tijd dat deze hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor verzekerbare risico's. Sinds 2002 voert FERMA om de twee jaar een grootschalig onderzoek uit onder risk managers in heel Europa. Het onderzoek van 2018 legde de focus op de manier waarop het werk van de risk manager door de jaren heen is veranderd. In november werden de resultaten gepubliceerd, gebaseerd op de visie van 734 risk managers in 29 landen. Uit de antwoorden blijkt dat driekwart van de risk managers in Europa risico's beoordelen die van invloed kunnen zijn op de relevantie en uitvoerbaarheid van de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Ze bekijken hoe risk management is afgestemd op - en geïntegreerd in - de bedrijfsstrategie en houden zich in toenemende mate bezig met activiteiten als governance, risicocultuur en risicobereidheid.

 

Risk coördinator

Een andere belangrijke rol voor de risk manager is die van risk coördinator, de persoon die informatie uit andere risicogerelateerde functies in het bedrijf consolideert om een duidelijk en volledig beeld te kunnen presenteren aan het topmanagement. Wegens de permanente dreiging van mogelijke cyberriskaanvallen, is de betrokkenheid van de risk manager bij IT en informatiebeveiliging de afgelopen twee jaar aanzienlijk toegenomen.

 

Copiloot

In de zestien jaar sinds het eerste onderzoek hebben we de rol van de risk manager sterk zien evolueren. Ik ben dan ook van mening dat de eisen die tegenwoordig aan organisaties worden gesteld op het gebied van duurzaamheid, goed bestuur en snelle digitalisering tot ingrijpende veranderingen zullen leiden. De risk manager is goed voorbereid om op die reis als copiloot te fungeren van het topmanagement.