Impact op de economie

De GDPR legt de lat voor iedereen in Europa gelijk, zodat we kunnen komen tot een eengemaakte digitale markt. Het doet bedrijven bovendien nadenken over datamanagement en hoe ze dat kunnen optimaliseren. Een correcte implementatie verhoogt alvast het vertrouwen tussen consument en bedrijf. Door het te zien als een investering kan een bedrijf zich er bovendien mee onderscheiden.

Door de GDPR zullen bedrijven nu verplicht zijn om alle data terug te brengen tot nuttige data, waardoor ze eindelijk de echte waarde ervan kunnen inschatten. Ook opent het heel wat mogelijkheden op het gebied van efficiëntie, kostenbesparingen en zelfs businessontwikkeling.

 

Kennis over de GDPR

Nog steeds zijn heel wat bedrijven zich niet bewust van de GDPR. Veel bedrijven starten hierdoor met een achterstand, zeker in vergelijking met het buitenland. De GDPR verhoogt het bewustzijn over het belang van privacy en datamanagement alvast, maar er is nog veel werk om hen ook te doen komen tot de best practices qua databeheer en security.

 

De rol van de consument

De GDPR stipuleert de rechten van consumenten en maakt deze afdwingbaar. Zo krijgt hij meer macht en zullen bedrijven zich automatisch moeten aanpassen. Wanneer de data van consumenten correcter is én indien hun toestemming op een juistere manier verkregen wordt, dan stijgt hun vertrouwen in die bedrijven. Hoewel het nu nog vaak niet het geval is, zullen consumenten zich meer en meer bewust worden van hun rechten op het gebied van privacy.

 

Mobilisatie komt op gang

De mobilisatie dient breed te gebeuren en er moet een eenduidige boodschap komen. De Privacycommissie moet daarin haar rol opnemen. Toch moeten ook de bedrijven, sectoren en overlegorganen stillaan in dezelfde richting bewegen. Het is bovendien belangrijk om ondernemingen erop te wijzen dat, mits een pragmatische en gestructureerde aanpak, de implementatie niet perse complex, ingewikkeld of tijdrovend dient te zijn.

Ook de voordelen en opportuniteiten moeten hierbij aan bod kunnen komen zodat het door de ondernemingen en sectoren breed wordt gedragen. Vanuit bedrijven die reeds compliant zijn verspreid zich alvast stillaan een olievlek naar hun partners en hoofdzetels, ook buiten Europa. Om hun partnership en economische belangen veilig te stellen is het immers erg belangrijk dat ook zij compliant worden.

 

Lees het volledige debat hier.