Ligging

De geringe oppervlakte, de beperkte interne markt en de centrale ligging binnen West-Europa als verdeelcentrum voor de distributie naar de rest van het continent zijn de voornaamste factoren achter onze sterke exportcultuur.

Volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) was ons land in 2012 zowel de 13de belangrijkste exporteur als importeur ter wereld met een aandeel van respectievelijk 2,4% en 2,3%. Na de eerste 11 maanden van 2013 bedroeg de totale Belgische uitvoer van goederen EUR 326,3 miljard, hetzij een groei van 1,5%. De invoer verging het echter iets minder goed aangezien deze met 1,0% afnam tot EUR 312,4 miljard. De top 3 van zowel de Belgische export- als importsecties bestaat uit chemische producten, minerale producten en machines en toestellen.

Europese handel

Het gros van de Belgische export en import blijft traditiegetrouw evenwel binnen Europa. Het zijn vooral de ons omringende landen Duitsland, Nederland en Frankrijk die zowel qua uitvoer als invoer een belangrijk aandeel voor hun rekening nemen. De afgelopen jaren nam het aandeel van Europa af ten voordele van opkomende economieën zoals Brazilië, India en China. Op het vlak van de invoer zette deze neerwaartse tendens zich tijdens de eerste 11 maanden van 2013 (=meest recente cijfers) verder, maar aan exportzijde bleef het Europese aandeel tijdens deze periode stabiel op 75,8%.

Azië als motor

Buiten Europa is en blijft Azië de motor achter de groei van de Belgische handel. In 2013 (eerste 11 maanden) bedroeg het aandeel van het continent in onze uitvoer en invoer van goederen respectievelijk 10,5% (EUR 34,3 miljard) en 13,5% (EUR 42,3 miljard). Zowel op het vlak van de export als de import waren India en Japan naast China de afgelopen jaren onze belangrijkste handelspartners op het continent.

Amerika (Noord + Zuid) is na Europa en Azië de derde belangrijkste partner van ons land. De export en import met dit continent worden sterk beïnvloed door de handel met de Verenigde Staten en in mindere mate Brazilië en Canada. De daling van de Belgische uitvoer naar de V.S. met 12,5% tijdens de eerste 11 maanden van 2013 heeft ertoe bijgedragen dat ook de totale export naar dit continent tijdens deze periode met 3,6% verminderde tot EUR 26,2 miljard (hetzij een aandeel van 8,0%). De import uit de V.S. verging het een stuk beter (+9,2% tijdens de eerste 11 maanden), waardoor ook de totale invoer van goederen uit dit continent toenam tot EUR 31,3 miljard (hetzij een aandeel van 10,0%).

Bron: Agentschap voor Buitenlandse Handel