Om succesvol te zijn, is een innovatief product alleen niet meer voldoende, blijkt uit de ervaringen van Skyline Communications en Waterleau. Beide ondernemingen werden recent beloond met de ‘Leeuw van de export’.

“Met ons familiebedrijf Skyline Communications zijn we wereldleider in multi-vendor management software. Het meest bekende product is DataMiner, een softwareoplossing voor netwerkmanagement dat gebruikt wordt door satellietbedrijven, telecomondernemingen en de televisiesector om de volledige keten van de informatiestroom te beheren”, vertelt medezaakvoerder Frederik Vandenberghe.

Risico’s

“De ontwikkeling van de DataMiner nam enkele jaren in beslag. Hoewel we op dat moment de nodige risico’s namen, bleek er toch wel een grote vraag naar onze software vanuit verschillende markten. Met DataMiner willen we dé referentie en een betrouwbare oplossing zijn. Intussen hebben wij meer dan 250 klanten in 65 landen. Wat betreft de verkoop opereren we vanuit ons hoofdkantoor in Izegem, maar daarnaast werken wij ook met een aantal strategische partners wereldwijd. Onder meer via beursbezoeken kunnen wij onze producten verder bekend maken. Personeelstekort is een bottleneck voor ons bedrijf en is dan ook iets waar we dagelijks mee bezig zijn via onder meer ‘employer branding’. Niettemin leggen wij de lat zeer hoog voor nieuwe medewerkers. Wij hebben voortdurend nood aan hoogopgeleide profielen, recent startten hier nog een aantal Portugese ingenieurs. Momenteel tellen we zeventigtal medewerkers en bouwen we aan een nieuw hoofdkwartier.”

In de genen

Anissa Temsamani, VP International Relations & Public Affairs bij Waterleau vult aan: “Export van knowhow zit ons in de genen, de marketingstrategie en het personeelsbeleid zijn daar volledig op afgestemd. Waterleau is een innovatief milieutechnologiebedrijf dat een breed gamma aan duurzame en geïntegreerde oplossingen biedt voor waterbehandeling , luchtzuivering, slib- en afvalverwerking en het aanboren van hernieuwbare energiebronnen. We richten ons zowel op overheden als op industrie. In de buitenlandse markten zijn we onder meer actief in Afrika, Latijns-Amerika, China en India. Voor wat betreft de industrie focussen we vooral op food & bevarages met als speerpunt brouwerijen. Bij opdrachten voor overheden vindt er steeds een openbare aanbesteding plaats.”

Competentieprofiel

“De meeste opportuniteiten voor ons liggen in Afrika. We gaan ‘risicovolle’ opdrachten overigens niet uit de weg. In Irak zijn we momenteel actief met de bouw van een waterzuiveringstation. Buitenlandse opdrachten vertalen zich ook in het competentieprofiel voor een groot aantal medewerkers. Wij verwachten van hen een flexibele instelling, zin in een buitenlands verblijf en makkelijke aanpassing aan andere culturen. Het aanwerven van dergelijke profielen is niet altijd even makkelijk.”

“Ook in eigen land, op het hoofdkwartier in Herent, liggen nog volop mogelijkheden, want de R&D-afdeling en de aansturing van de onderneming gebeuren nog steeds vanuit België.”