1. De GDPR heeft meer dan alleen een juridische impact

De bepalingen in de nieuwe privacywet hebben ook een weerslag op de interne bedrijfsprocessen en de IT-organisatie van bedrijven. Naast een gespecialiseerd jurist is er dus ook nood aan iemand die op technisch vlak kan meepraten met de IT-verantwoordelijken en een business risk auditor die focust op risicoanalyse en de optimalisatie van interne processen.

 

2. Advies op maat voor alle facetten van de GDPR

Als bedrijf heb je nood aan advies over het strikt wettelijk kader van de GDPR, maar dat volstaat niet. Er moet ook aandacht gaan naar de praktische implementatie in het bedrijf. Een goede GDPR-adviseur zal in de eerste plaats de concrete werkwijze van het bedrijf onderzoeken, om zo de risico’s en opportuniteiten te identificeren en de link te leggen naar mogelijke non-compliance met de GDPR. Hij behoudt daarbij een brede kijk op alle facetten: juridisch, IT en financieel.”

 

3. Altijd de juiste specialist met de passende ervaring  

Multidisciplinaire dienstverleners hebben heel wat experten aan boord, met elk hun specialisaties, competenties en ervaring. Zo kan een veelzijdig team gevormd worden met die profielen en expertise die het best aansluiten bij de exacte noden en leefwereld van het bedrijf.

 

4. Een integraal zicht op je gegevensverwerking

De eerste noodzakelijke stap is het in kaart brengen van waar en hoe je persoonsgegevens verwerkt, en wie er toegang toe heeft. Dit soort van analyses is gesneden koek voor de GDPR-adviseurs en -auditors van multidisciplinaire dienstverleners. Zij nemen meteen ook de contracten met externe partijen onder de loep en gaan na of je gegevens, in de cloud of op je eigen servers on-site, voldoende beschermd worden.

 

5. Ervaring met het opstellen van een doordacht optimalisatieplan

Na de analyse van de huidige situatie en de oplijsting van risico’s en opportuniteiten, volgt het opstellen van een optimalisatieplan. Één van de belangrijke elementen is het opmaken en intern communiceren van een privacy beleid dat duidelijk maakt waarom het bedrijf data verzamelt, bij wie deze data worden opgevraagd en hoe ze veilig en correct verwerkt moeten worden.

 

6. Opvolging in elke stap naar GDPR-compliance

Een goede GDPR-adviseur stopt niet na de opmaak van een optimalisatieplan. Ook tijdens de uitvoering van de verschillende stappen, staan de aangewezen experts je met raad en daad bij in je queeste naar GDPR-compliance.