Vaak krijgt de aankoopafdeling de opdracht om een analyse uit te voeren en potentiële leveranciers in kaart te brengen en te vergelijken. Hierbij worden standaard selectiecriteria gehanteerd zoals solvabiliteit, ISO certificering, garanties, referenties, enz., met het opzet om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. De zoektocht beperkt zich vaak tot de vertrouwde periferie (lees: kerktoren). Een innovatieve start-up uit bijvoorbeeld Denemarken met de geschikte technologie heeft dus geen schijn van kans. Zo komen innovatieve cleantechstarters nooit op de radar van bedrijven.
 

Nauwe samenwerking

Met SCALE-UP verscherpen we de cleantechradar van grote bedrijven en brengen we innovatieve start-ups letterlijk tot aan de voordeur om zich voor te stellen. Daaruit ontstaan samenwerkingen, try-outs en pilots die anders nooit zouden zijn ontstaan. Schone technologie detecteren is dus even belangrijk als schone technologie uitvinden. We werken hierbij nauw samen met de cleantechclusters van Denemarken, Zweden, Engeland en Nederland.
 

‘Valley of Death’

Weinig duurzaamheidsinnovaties halen vandaag de fase van het technische ontwerp, laat staan dat ze leiden tot investeringen.

Nog te vaak crashen innovatieve start-ups in de scale-up fase. Net op het moment dat het cleantechconcept werkt en commercieel aanslaat, is er nood aan extra geld voor de front end engineering en design (FEED) van de eerste grootschalige productielijn. Door het innovatieve karakter zijn investeerders eerder risicoschuw, waardoor de start-up uiteindelijk de fameuze ‘valley of death’ insukkelt.
 

18 miljoen euro aan investeringen

Via GIST zullen we samen met Clean Tech Delta en de gemeente Rotterdam grootschalige, experimentele implementatie van innovatieve cleantechoplossingen in de maakindustrie versnellen waardoor het grondstofverbruik significant zal dalen. Concreet gaat het om technologieën of processen die het energie- of grondstofverbruik verlagen met een hoog opschalingspotentieel. Het doel is een hefboom van 18 miljoen euro aan investeringen te mobiliseren.
 

Klimaatambities

Vandaag worden in de maakindustrie onvoldoende cleantechinnovaties doorgevoerd om de klimaatambities te halen. Dit heeft te maken met het feit dat mogelijk relevante technologieën (toegepast op industriële schaal) en geschikte leveranciers of technische experts niet gekend zijn. Ook spelen de hoge ontwikkelingskosten en het hoge risicoprofiel een rol. Dit heeft als gevolg dat weinig duurzaamheidsinnovaties de fase van het technische ontwerp halen, laat staan leiden tot investeringen. Hiermee wordt een groot potentieel gemist, dat cruciaal is om de klimaatambities te halen. En dit zal Cleantech Flanders, powered by VITO, drastisch veranderen.