Wagenparkbeheer software brengt oplossing

Het grote voordeel van wagenparkbeheer software is dat alle administratieve aspecten met één platform kunnen worden beheerd. Het zorgt dus voor een ontdubbeling van data en bijgevolg een enorme efficiëntiewinst. Doordat het hele administratieve aspect van fleet management vlotter kan worden beheerd, krijgt de fleet manager meer tijd om effectief te ‘managen’.

Ook levert de centralisatie van al deze data heel wat interessante intelligentie op over het gebruik van iedere wagen. De focus van fleet management verschuift dus van het klassieke administratieve werk naar een rol van waaruit gerichte acties kunnen worden opgezet en de gebruikers van de wagens ook beter kunnen worden opgevolgd en gesensibiliseerd.

De centralisatie van alle data levert heel wat interessante intelligentie op over het gebruik van iedere wagen.

Van fleet manager naar ‘mobiliteitsmanager’

Zeker met de komst van mobiliteitsbudgetten zal de fleet manager in de toekomst eerder een ‘mobiliteitsmanager’ worden. Hij zal zich als generalist dus bezighouden met alle aspecten rond de mobiliteit van de medewerkers: wagens, openbaar vervoer, fietsleasing,…

Volgens de Britse auteur Lukas Neckermann gaan we bovendien naar een systeem van zero emission, zero accidents en zero ownership. Fleet managers zijn vandaag vooral al deels met die zero emission bezig. In de toekomst zullen ze echter ook de andere twee aspecten moeten meenemen in hun beleid.