Green leasing: wat is het ?

Iedereen kent het principe achter de traditionele leasingformule: een leasemaatschappij ‘verhuurt’ op lange termijn een goed aan een ander bedrijf. Dit laatste bedrijf kan het goed na afloop van het contract overnemen tegen de restwaarde. Bij green leasing is dit niet anders. Het grote verschil zit hem echter in de eigenschappen van het goed. Terwijl duurzaamheid bij klassieke leasing vaak nog eerder een bijkomstigheid is, wordt het bij green leasing daarentegen vooropgesteld als een kernvoorwaarde.

Die duurzaamheid betreft o.a. de integratie van energie- en waterefficiëntie, een zo laag mogelijke uitstootreductie, de minimalisatie van afval en de maximalisatie van recyclering van hergebruik. Deze voorwaarden worden zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd in het leasingcontract en gelden doorheen de hele contractduur. Deze transparantie levert vervolgens het voordeel op dat het bedrijf gemakkelijk kan aantonen wat het doet in het kader van de duurzaamheid.

Leasing draagt bij tot een duurzamere bedrijfsvoering, want het maakt duurzame investeringen voor veel bedrijven toegankelijker.

Duurzame investeringen worden toegankelijker dankzij leasing

Investeren in duurzame oplossingen brengt vaak een meerkost met zich mee. Voor bedrijven, die nu eenmaal al voor heel wat kosten staan, maakt dit het bijzonder moeilijk om bijkomend te investeren in duurzaamheid. Leasing biedt dan een ideale oplossing, want het is in feite een renteloze financiering waarbij het bedrijf aan het einde van de termijn de mogelijkheid heeft om de restwaarde af te kopen.

Leasing draagt in die zin bij tot een duurzamere bedrijfsvoering, want het maakt duurzame investeringen voor veel bedrijven toegankelijker. Ook kleine KMO’s, die doorgaans de minste middelen hebben om bijkomend te investeren, zijn zo in de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen en daar op lange termijn de vruchten van te plukken.