Toenemende complexiteit

Mobiliteits- en cafetariaplannen worden een alsmaar populairder middel waarmee bedrijven hun werknemers proberen tevreden te stellen. Voor de fleet manager houdt dit echter een gigantische uitdaging en heel wat extra werk in. Er moet in de eerste plaats namelijk een plan worden uitgewerkt en uitgerold, zodat alle betrokken partijen op het einde van de rit ook daadwerkelijk tevreden zijn én blijven. Dat lijkt eenvoudiger dan het in werkelijk is.

Voor de fleet manager houdt een mobiliteits- of cafetariaplan een gigantische uitdaging en heel wat extra werk in.

Een fleet is bovendien hoe dan ook altijd een kost voor een bedrijf. De fleet manager moet deze kosten continu opvolgen en proberen te beheersen. Ergens is een fleet ook een slimme kost, zeker wanneer het gaat over een mobiliteits- of cafetariaplan. In dat geval levert de medewerker een deeltje van zijn salaris in, wat slechts een klein verschil maakt voor zijn netto-inkomen. Ook voor het bedrijf is het aftrekbaar. Ondanks die voordelen blijft een mobiliteits- of cafetariaplan een hele onderneming waar heel wat tijd en middelen moeten in worden gestoken.

Overheid kan ondersteunen

De overheid zal dus meer inspanningen moeten leveren om mobiliteits- en cafetariaplannen interessant te maken voor werknemers en werkgevers. Bovendien kan ze helpen om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren door ook daar belastingtechnisch en op het vlak van laadpunten ondersteuning te bieden. Vandaag is de prijs van elektrische wagens vaak nog te hoog en zijn er nog te weinig laadpunten om hen interessant te maken voor fleet managers, bedrijven en bestuurders.