Wat vinden jullie van de huidige discussie over de maatregel waarbij bedrijfswagens gespaard zullen worden in de vergroening van de verkeersfiscaliteit?

Thomas (KBC): “Wij spelen als leasingmaatschappij een rol in de maatschappij, en zijn voorstander van groenere wagens. We wachten daarom de definitieve beslissing af inzake de nieuwe fiscaliteit met betrekking tot bedrijfswagens. Zelf promoten wij ook groene wagens naar bedrijven toe, en omdat wij onze wagens relatief snel vernieuwen, vergroenen wij ook stap voor stap onze vloot. Dat is naar de toekomst toe erg belangrijk.”

Guy (Belfius): “Persoonlijk vind ik dat er rekening gehouden moet worden met het globale verloningsbeleid van medewerkers; in België heerst er een zware loonlast, zwaarder dan in onze buurlanden. Gelukkig heeft de regering recent wel een aantal maatregelen in de goede zin genomen, maar zelfs dan blijft de belasting op arbeid zeer hoog. Vanuit die hoge loonkost wordt dus op zoek gegaan naar alternatieven om deze druk wat de verlichten, en operationele lease is één van die elementen die door de overheid voor een deel fiscaalvriendelijk is gemaakt naar de arbeidsmarkt toe.

Leasingmaatschappijen hebben actueel bovendien geïntegreerde oplossingen uitgewerkt in het kader van een globale en milieuvriendelijke mobiliteitsaanpak. Zo hebben wij bijvoorbeeld de E-fleetoplossing: je leaset een elektrische wagen, laadpunt inbegrepen, en hebt online toegang via een app tot andere duurzame vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld een treinticket. Er is ook een vervangwagen voorzien voor tijdens de vakantieperiodes.”

Thomas (KBC): “Leasingmaatschappijen kunnen inderdaad op verschillende vlakken een rol spelen in het aanbieden van totale groene mobiliteitsoplossingen. Zo kunnen zij ook projecten steunen die de groene mobiliteit vergoten. Wij zetten bijvoorbeeld in op de ondersteuning van ketenmobiliteit, waarbij de reisweg door verschillende vervoersmiddelen kan afgewerkt worden. Concreet denk ik hier dan aan het uitwerken van vlootoplossingen voor (elektrische) fietsen. Ik geloof daarnaast ook sterk in de elektrische wagen. Leasingmaatschappijen kunnen deze wagens financieren, alsook de nodige infrastructuur. Heb je je ooit al eens voorgesteld hoe stil het zou zijn indien alle wagens elektrisch zouden zijn? Om zelf stil van te worden.”