Rudolf Scherpereel, schepen voor economie en ondernemen, ziet met bizLocator en Kortrijk Zaait een mooie toekomst voor de ondernemers.

bizLocator: platform voor bedrijfsvastgoed

De zoektocht naar een geschikt pand is voor ondernemers vaak een lastig parcours, waarbij tools zoals bizLocator een welgekomen hulp kunnen betekenen. Het online platform geeft namelijk een totaaloverzicht van het aanbod aan bedrijfsvastgoed in een bepaalde streek. Kortrijk is na Gent sinds kort de tweede stad die aan het project meewerkt.

“Driejaarlijks krijgen Leiedal en stad Kortrijk meer dan 250 aanvragen van ondernemers die op zoek zijn naar ruimte”, vertelt Rudolf Scherpereel. “Maar vanuit de stad konden we weinig doen om de ondernemers te helpen, omdat we zelf geen panden bezitten. bizLocator verzamelt alle bedrijfshuisvestingen op één platform, wat zowel voor ons als de ondernemer veel gemakkelijker is.”

Concreet kunnen vastgoedmakelaars, die instemmen met een samenwerking, beschikbare panden plaatsen op het medium. “Momenteel zijn er 17 vastgoedmakelaars in Kortrijk die zich engageren voor bizLocator, en een totaal van 135 panden die nu al via het platform kunnen worden teruggevonden. Dat is een mooie startbasis.”

Kortrijk Zaait: nieuwe dynamiek

Het aanpakken van commerciële leegstand is een andere manier om de ondernemingszin aan te scherpen in een gemeente. Dat is althans het doel van het initiatief Kortrijk Zaait, dat in 2014 in het leven werd geroepen. “Naast een verstrenging van het heffingsreglement op leegstaande gebouwen, hebben we een vrijstelling van leegstandsbelasting aangeboden aan de eigenaars van de panden”, vertelt de schepen.

“In ruil vragen we als gemeente meer soepelheid, zo werken we met gebruiksovereenkomsten die maximaal 1 jaar kunnen lopen en legden we gebruiksvergoedingen vast die een heel stuk lager liggen dan de reguliere huurprijzen. Onze bedoeling is dat mensen met ondernemingszin hun projecten laagdrempelig kunnen uittesten in één van de panden, om hopelijk nadien een handelshuurcontract af te sluiten met de eigenaar. Hierdoor geraakt ook de leegstand opgelost.”

Langzaam maar zeker ondervinden de Kortrijkse ondernemers de positieve gevolgen van de initiatieven. “De leegstand daalt zienderogen en we merken dat er een nieuwe dynamiek heerst in de stad. De invulling van panden werkt, net als leegstand, besmettelijk.”, vertelt Scherpereel. “Als één ondernemer zijn intrek neemt in een pand, kunnen anderen snel volgen.”