Concrete, kopieerbare en innovatieve projecten tegen jongerenwerkloosheid

“De Stad Brugge zit regelmatig samen met de begeleiders van kansarme jongeren en met de VDAB om te kijken wat er nog meer kan worden gedaan voor deze jongeren. Een van de zaken die daar uit kwamen was een wedstrijd voor projecten die de jongerenwerkloosheid kunnen helpen verminderen”, opent Laleman.

“Zowel profit als non-profit organisaties mochten deelnemen, en het mocht gaan om sensibilisering, coaching, opleiding, tewerkstelling,… Het moesten vooral concrete, kopieerbare en innovatieve projecten zijn. Vier projecten werden weerhouden en kregen elk € 5.000 voor de realisatie van hun project.”

Geletterdheid werkt – centrum voor basiseducatie

Eén van de redenen waardoor het voor bepaalde jongeren moeilijk is om werk te vinden (of te houden) ligt in het feit dat ze laaggeletterd zijn. Dit probleem is nog veel te weinig onderkend. De initiatiefnemers achter dit project geloven dat we dit moeten doen aan de hand van sensibilisering, niet van de jongere zelf, maar vooral van hun vertrouwenspersoon.

Highway2work - Vormingsfonds voor uitzendkrachten

Gedurende een week krijgen acht jongeren een intensieve coaching door een externe partner, met als doel de soft skills van de jongere in kaart te brengen, deze nog te versterken en hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. De jongere krijgt tools in handen om de eigen capaciteiten te leren kennen, te verbreden én aan te wenden om meer en betere kansen te krijgen op de arbeidsmarkt

Jobbeats – Galilei

Aan de hand van competentieversterkende workshops wil dit project jongeren van A2 niveau begeleiden naar een (bij voorkeur duurzame) tewerkstelling. Dit gebeurt via oriëntering, sollicitatietrainingen, een persoonlijk actieplan voor iedere jongere en sensibilisering en responsabilisering rond jeugdwerkloosheid.

Speeddate4work – Groep Intro en deeltijds onderwijs

Het format van dit project is bijzonder omdat het jongeren een unieke kans biedt om zich via speeddates in een informele, laagdrempelige en veilige context te presenteren aan potentiële werkgevers. De jongeren uit het voortraject hebben dikwijls immers een heel beperkte ervaring met de arbeidsmarkt en hebben veelal koudwatervrees m.b.t. het contacteren van werkgevers.

Bumpy Road Congres

Laleman: “Op 29 november organiseert de Stad Brugge het Bumpy Road Congres. Hier zullen de initiatiefnemers van de vier projecten getuigen over hun project, en wat er goed en slecht ging. Iedere weg naar succes is immers wat hobbelig. Sihame El Kaouakibi, oprichtster en coördinator van Let’s Go Urban, zal afsluiten met een enthousiasmerend verhaal over haar geloof in jongeren.”