Volgens Jasper Rotsaert, oprichter van het online platform bouwjobs.be, staat de sector voor heel wat uitdagingen zoals de introductie van het eenheidsstatuut en het aanpakken van oneerlijke buitenlandse concurrentie.

Hoog loon

Jaarlijks introduceert de bouwsector 20.000 jobs op de markt, waartegenover zeer weinig kandidaten staan. Op de lijst van knelpuntprofielen staan zowel klassieke bouwberoepen zoals timmerman en schrijnwerker, als bediendefuncties zoals ingenieurs in de burgerlijke bouwkunde. “Je kan zeker stellen dat het aantal kandidaten per vacature aanzienlijk laag is ten opzichte van andere sectoren. Er wordt door de crisis minder snel veranderd van job en werkgevers gaan ook meer hun best doen om goede werkkrachten te behouden door een relatief hoog loon voorop te stellen”, vertelt Rotsaert.

Oneerlijke concurrentie

Daarnaast kampt de sector met een bedreiging vanuit buitenlandse hoek. Vlaamse bouwbedrijven kunnen tegenwoordig moeilijk opboksen tegen buitenlandse bedrijven die volgens Jasper vaak onder de reguliere marktprijzen werken. “Niet alleen mogen grote werken zoals overheidsopdrachten enkel uitgevoerd worden door bedrijven van een grotere klasse, maar is er door het wegvallen van de grenzen een moordende concurrentie ontstaan tussen de buurlanden. Er is een te grote loonkloof ten opzichte van Oost- en Zuid-Europese landen. Vlaamse bedrijven verliezen daardoor heel wat opdrachten aan bedrijven die niet altijd alle spelregels respecteren.”

Eenmakingsstatuut

Daarnaast heeft de introductie van het eenmakingsstatuut van arbeiders en bedienden ook heel wat teweeg gebracht in de sector, waardoor een verschuiving ontstaan is van gewone naar interimarbeid: “De enorme stijging van interimvacatures is een duidelijke trend. Doordat de opzegtermijn voor arbeiders verlengd is, is de kostprijs voor werkgevers om iemand te ontslaan zeer hoog geworden. Ze gaan daarom sneller geneigd zijn om interimarbeiders aan te nemen voor een beperkte periode, in plaats van iemand voltijds op de payroll te zetten van het bedrijf.”

Het belangrijkste nadeel van deze shift is dat bouwbedrijven te afhankelijk worden van interimkantoren wat betreft de instroom van nieuwe werkkrachten. “Voor bouwbedrijven is het belangrijker dan ooit om zelf actief te rekruteren en hun employer branding aan te scherpen, zodat ze hun identiteit niet kwijtraken en zich op de arbeidsmarkt kunnen positioneren.”