In welke zin staat de advocatuur onder druk?
 

Ralph Versweyveld: “Klanten vragen transparantie en willen meer waar voor hun geld dan vroeger. Dat merken we op alle fronten. Bedrijfsjuristen staan binnen hun bedrijf sterk onder druk om de kosten van externe adviseurs en advocaten te verminderen en efficiënter te werken. Particuliere klanten zijn mondiger geworden en verwachten een gepersonaliseerde service tegen een lagere prijs. Voor ze naar een advocaat stappen, hebben ze vaak al online informatie gezocht, zowel over inhoudelijke aspecten als over erelonen en alternatieven.”

“Technologie maakt ook dat advocaten concurrentie krijgen van buiten de sector: we zien tal van start-ups opduiken die legal services aanbieden. Je kan online bijvoorbeeld standaard modelcontracten vinden, die je door het beantwoorden van een aantal vragen kan personaliseren. Voor een eindklant is dat veel goedkoper en makkelijker dan zich te moeten wenden tot een advocatenkantoor.”

 

Hoe reageren advocaten op deze evoluties?
 

 “Vaak is er binnen advocatenkantoren nog maar weinig transparantie naar de eindklant en slechts in beperkte mate sprake van automatisering. Advocaten moeten innovatiever en creatiever leren omgaan met de mogelijkheden die technologie hen biedt om een meerwaarde te bieden. Dat is trouwens ook een financiële must. Sommige kleinere kantoren en solo-advocaten hebben vandaag moeite om het hoofd boven water te houden.”

“In de vele discussies over de toekomst van de advocatuur valt op dat de impact van technologie nog te weinig aan bod komt. Terwijl technologie net de markt in beweging zet en kansen biedt om het beroep en het businessmodel te vernieuwen.”

 

Wat kan men in de praktijk zoal doen?
 

“Advocaten moeten innovatiever en creatiever leren omgaan met de mogelijkheden die technologie hen biedt om meerwaarde te bieden.”

“Uit een recente bevraging van Wolters Kluwer blijkt dat 74% van de advocaten technologie en zaken zoals Artificiële Intelligentie beschouwt als een zegen. Maar velen worstelen ermee om de theorie om te zetten in de praktijk. In België zijn er een aantal kantoren die daar een voortrekkersrol in spelen.”

Ik denk bijvoorbeeld aan een klein kantoor dat een toegankelijke website heeft gelanceerd over ontslagadvies en daar op een heel neutrale manier informatie over verstrekt. Daar zit een businessmodel achter: klanten kunnen hun gegevens invullen en doorklikken voor gepersonaliseerd advies. De drempel naar de advocatuur wordt daarmee erg laag. Dat is een heel andere aanpak dan een traditioneel verkennend gesprek bij een advocatenkantoor waarvoor de cliënt al meteen moet betalen.”

 

Welke invloed zal dit hebben op de interne werking van advocatenkantoren?
 

Kantoormanagement en de manier waarop men omgaat met kosten en budgetten is bijzonder belangrijk geworden. Ook hier is nog werk aan de winkel. Uit recent onderzoek blijkt dat een derde van de kleine advocatenkantoren geen kantoorbeheersoftware gebruikt terwijl ze daarmee een enorme efficiëntieslag kunnen maken. Bij middelgrote advocatenkantoren zie je wel die managementcultuur ontstaan met aandacht voor efficiëntie en transparantie.”

“Advocatenkantoren dienen zich bovendien af te vragen hoe ze efficiënter diensten kunnen leveren. Ook daar kan technologie een enorme rol in spelen. Toepassing van big data, predictive analytics of artificiële intelligentie creëert zoveel mogelijkheden. Zo kan je door vergelijking van relevante vonnissen en arresten voorspellingen doen over de uitkomst van een zaak. We staan nog maar aan het begin, maar een ding is duidelijk: technologie is de toekomst van de advocaat.”