“Secura is de vakbeurs voor alles wat te maken heeft met de beveiliging van gebouwen, personen en goederen. Verder komen ook stressmanagement, gezondheid en welzijn op het werk aan bod. Gelijktijdig met deze beurs organiseren we de ‘Belgian Security Summit’. We merken dat er op al deze domeinen steeds meer IT wordt toegepast”, opent Wilssens.

Slimmere aanpak door communicerende IT-apparaten

“Een van de grote nieuwe trends is dat alle aangesloten apparaten, zoals camera’s en sensoren, een eigen IP-adres krijgen en vervolgens deel gaan uitmaken van een groter en intelligenter geheel. Apparaten gaan via het internet onderling communiceren en zo op een slimmere manier gebouwen, goederen en personen kunnen monitoren en beveiligen”, aldus Wilssens.

“Ook de intelligentie van camera’s op zich gaat snel vooruit. Eén apparaat kan meerdere taken uitvoeren, zoals bv. een camera die ook nummerplaten kan scannen en controleren. De pakkans is daardoor op korte tijd sterk verbeterd. Een andere toepassing zien we in luchthavens: camera’s detecteren via speciale software een achtergelaten koffer en signaleren dat als een verdacht voorwerp aan de veiligheidsagenten.”

Hulpmiddel om prioriteiten te identificeren

Wilssens: “De intelligentere apparaten vormen samen met de software en databanken waarop ze zijn aangesloten een groot hulpmiddel om prioriteiten te stellen voor het fysieke beveiligingspersoneel en de ordediensten. Men kan die personen dus slimmer inzetten en zo de kosten drukken.

“Er worden achtereenvolgende signalen ingebouwd, waarna men vanuit een centrale meldkamer de signalen van de bewegingssensoren, het brandalarm of de slimme camera onderzoekt. Aan de hand daarvan wordt eventueel een ploeg gestuurd om de melding te onderzoeken of meteen in te grijpen. Bewaking en beveiliging groeien dankzij IT dus naar elkaar toe.”

Combinatie van fysieke als digitale veiligheid

“Omdat IT een steeds grotere rol speelt voor bewaking en beveiliging organiseren we Secura samen met Infosecurity, een beurs die zich specifiek richt op databeveiliging. De serverroom is vandaag vaak het hart van de onderneming, en die staat vervolgens via het internet in verbinding met de buitenwereld. Het is dus eveneens cruciaal om voldoende na te denken over digitale beveiliging”, besluit Wilssens.