Hoe ervaren jullie de nood aan reporting tools en performance monitoring bij kmo’s ?
 

Wij merken dat er vandaag enorm veel data beschikbaar is, maar dat die data enkel bij de grotere bedrijven ook effectief gebruikt wordt. Kmo’s staan soms wat wantrouwig tegenover het big data verhaal omdat ze de tijd, het geld en de expertise niet hebben om daarin te gaan investeren. Daarbovenop hebben zij vaak het gevoel dat de bestaande tools niet op maat van een kmo gemaakt  zijn. Vaak gaat het om statische, complexe tools terwijl kmo’s nood hebben aan overzicht, transparantie, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.”

 

Hoe gaan jullie hiermee om?
 

“Onze oprichters hebben zelf een bedrijf gehad waardoor ze aan den lijve ondervonden hebben waar een kmo precies nood aan heeft: flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Flexibiliteit omdat een kmo moet kunnen anticiperen en indien nodig van koers moet kunnen wijzigen. En gebruiksvriendelijkheid omdat iedereen met onze tool moet kunnen werken en gebruiken op basis van de eigen behoeften, ook mensen zonder IT achtergrond. En deze twee zaken waren van cruciaal belang bij de ontwikkeling van onze tool. In de praktijk is onze tool gekoppeld aan de boekhouding en gaat die financiële data omzetten in visuele, transparante en overzichtelijke managementtaal zoals dashboards, KPI’s, grafieken, rapporten, etc. Op deze manier kan een bedrijfsleider op elk moment zijn cijfers opvragen, maar meteen ook terugvinden wat erachter dat cijfer zit. Dankzij het sterk visuele aspect kan een bedrijfsleider bovendien in één oogopslag zien waar zijn bedrijf voor staat en onmiddellijk de juiste beslissingen nemen.”

 

Wat zijn volgens u de 4 sleutelelementen van een performante KMO?
 

“ Als eerste moet een kmo inzicht hebben in de cijfers. Als bedrijfsleider moet je weten waar je bedrijf voor staat. Ten tweede blijft communicatie een heel belangrijk onderdeel van een performante kmo. Communicatie tussen de verschillende departementen, maar ook tussen verschillende niveaus om zo een goede samenwerking te garanderen. Verder moet een goede kmo een toekomstvisie hebben en weten waar het precies naartoe gaat. En tot slot, we leven in het digitale tijdperk dus als er zaken zijn die gedigitaliseerd kunnen worden, durf dan die stap te zetten. We merken dat kmo’s die daar open voor staan daar nu al de vruchten van plukken.”