Ze voegen de openstaande posten van klanten samen met een databank en geven op die manier een onmiddellijk inzicht in de klantenportfolio.

Dit betekent dat men nauwkeurig kan bepalen waar de belangrijkste risico’s liggen. Het gevolg is een duidelijk, goed onderbouwd overzicht van de portfolio. Via een online analyseprogramma kan onder meer een gesegmenteerde analyse gebeuren. Hierdoor wordt een inzicht in de risicostructuur van de debiteurenportfolio bekomen op basis van verschillende criteria. Debiteurenbestanden kunnen gesegmenteerd worden op basis van criteria zoals omvang, leeftijd, rechtsvorm, geografische locatie en risicoklasse.

“Online analyseprogramma’s voegen de openstaande posten van klanten samen met een databank en geven op die manier inzicht in de klantenportfolio”

Online en geautomatiseerde kredietaanvraag
Via een online applicatie is het mogelijk een kredietaanvraag automatisch te laten verlopen. De kredietaanvragen worden in real time geëvalueerd op de basis van de beslissingsregels die men vooraf bepaalt.

Wereldwijde databank

Online kan men toegang krijgen tot een wereldwijde databank met informatie over meer dan 200 miljoen bedrijven. De rapporten helpen om dagelijkse kredietbeslissingen te nemen, de financiële kracht van een bedrijf te analyseren en om commerciële mogelijkheden te ontdekken. Voor iedere kredietbeslissing kan men online een bedrijfsinformatierapport raadplegen. Deze rapporten bestaan uit een aantal objectieve beoordelingen en een aantal aanbevelingen gebaseerd op actuele informatie die dagelijks verwerkt worden in de databank, zodat men direct een onderbouwde beslissing kan nemen. Naast de kredietbeoordeling bevat een rapport financiële gegevens en informatie over activiteiten, directie en bedrijfsstructuur.

Gebruiksgemak

Het belangrijkste voordeel van de recente technologische evoluties is het gebruiksgemak: met een druk op knop kunnen grafieken en visuals worden bekeken. Zo zijn via dashboards in één oogopslag alle voor de gebruiker relevante info raadpleegbaar. E-alerts zorgen er dan weer voor dat men via mail direct op de hoogte is van wijzigingen bij de klant/prospect. Via E-auditing kan elke beslissing gedocumenteerd worden zodanig dat men zelfs jaren later nog kan nagaan worden waarom een bepaalde beslissing is genomen.