“Een MES is een informatiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen. Het is de laag tussen Enterprise Resource Planning (ERP) - wat de financiële backbone is van een bedrijf - en de automatisatie op productieniveau. Concreet gaat het in de eerste plaats vaak over kwantitatieve opvolging, van het grondstoffenverbruik tot en met de uitgaande eindproducten. Maar daarnaast is er uiteraard ook de kwalitatieve opvolging van zowel het proces als het product. Een MES kan vooral een impact hebben op de bottom line kosten van een bedrijf.”
 

Meten van materiaal- en productverlies

“Een MES helpt onder meer bij het meten van materiaal- en productverlies. Het focust op de processen en maakt bedrijven meer ‘lean’ door er het spreekwoordelijke vet af te snijden. Het berekent exact hoeveel grondstoffen er binnenkomen en hoeveel er uiteindelijk terug buitengaan in de vorm van afgewerkte producten. Het verschil tussen deze twee is dus verlies.”

“Het systeem zal ook aangeven waar precies dat verlies gemaakt wordt en kan zo helpen met het stellen van prioriteiten voor wat betreft het optimaliseren van de processen en het minimaliseren van dat verlies. Zo kan je als bedrijf een maximale omzet halen uit je grondstoffen.”
 

Capaciteitsoptimalisatie

Een MES helpt onder meer bij het meten van materiaal- en productverlies. Het berekent exact hoeveel grondstoffen er binnenkomen en hoeveel er uiteindelijk terug buitengaan in de vorm van afgewerkte producten.

“Door capaciteitsoptimalisatie kan je investeringskosten vermijden of vertragen. Zo gebeurt het vaak dat een bedrijf slechts een deel van de capaciteit van een installatie kan benutten. Indien men de juiste oorzaak hiervan kan identificeren en aanpakken, is het misschien niet nodig om onmiddellijk te investeren in extra installaties wanneer de verkoop van producten stijgt. Eerst kan men de capaciteit van de bestaande installatie optimaliseren, en dus het installeren van bijkomende capaciteit uitstellen of helemaal vermijden.”
 

Beperking van terugroepacties

“Als je kan volgen welke grondstoffen er binnenkomen en wat daar vervolgens door het proces heen mee gebeurt, dan kan je als bedrijf ook perfect traceren waar er in de boomstructuur eventueel iets is misgegaan indien de kwaliteit van de eindproducten niet voldoet. Zo kan je je voor een terugroepactie beperken tot enkel die goederen die ermee te maken hebben. Zowel het financiële verlies als de imagoschade kunnen zo worden beperkt.”


 

Efficiëntere routine-administratie

“Zowel in grote als in kleine bedrijven gebeurt heel wat administratie rond de productie nog steeds op papier. Een arbeider noteert bijvoorbeeld iets op een papier en bezorgt dat aan het technisch secretariaat. Daar typt men dat over in een excelsheet, die vervolgens weer wordt uitgeprint en bezorgd aan een andere afdeling die het opnieuw in zijn systemen ingeeft… Op die manier wordt een heel systeem van non-value-adding processen in stand gehouden.”

“Dat zou dus veel kostefficiënter en sneller kunnen door deze informatie rechtstreeks bij de bron te laten invullen in een gebruiksvriendelijk scherm. Eenmaal die informatie in het systeem zit, is ze meteen ook beschikbaar voor iedereen. Ze moet dus niet meer op papier worden rondgedeeld en allerlei tussenschakels passeren die er onnodig hun tijd moeten insteken. Op die manier kan heel wat routine-administratie worden gestroomlijnd.”
 

Minder stress en tijdverlies bij audits


Wij maken met ons MES het verschil door dat allemaal in één systeem samen te brengen.
 

“Productiebedrijven zijn vaak onderhevig aan heel wat audits. Indien ze dan niet beschikken over een MES, dan kan zo’n audit dagenlang voor verhoogde werkdruk zorgen binnen het bedrijf. Je weet immers niet op voorhand welke informatie de auditeur exact nodig zal hebben. Wanneer de auditeur bepaalde informatie vraagt, moet die dus mogelijk eerst nog worden gezocht in mappen vol papier.”

“Met een MES kan de auditeur daarentegen vragen wat hij wil, en zal de gevraagde informatie met enkele muisklikken kunnen worden geraadpleegd. Ook de traceerbaarheid van ieder product verloopt dan veel eenvoudiger. Al deze voordelen gelden trouwens ook voor interne audits.”
 

IT-besparingen: éénmalig én reccurent

“Er bestaan uiteraard nog andere systemen die bijvoorbeeld productieprocessen, kwaliteitsparameters en het onderhoud van installaties opvolgen. Wij maken met ons MES echter het verschil door dat allemaal in één systeem samen te brengen. Wanneer er een eventueel probleem wordt vastgesteld, kunnen meteen ook de andere betrokkenen dat in het systeem zien en zo sneller reageren. Wanneer er geen integratie is, gaat er in zo’n geval vaak veel tijd verloren.”

“Bovendien moet je dan meerdere losstaande softwaresystemen kopen. Voor ieder systeem moet je een aparte licentie en onderhoud betalen. Wil je deze toch laten samenwerken, dan moet je deze laten koppelen via interfaces die ook op hun beurt weer moeten worden onderhouden. Zodra één van de gekoppelde systemen een update krijgt, moeten de interfaces opnieuw worden veranderd.”