Aan het woord is Rick Gruijters, director business strategy EIM bij IRIS.

 

Hoe ervaart u het toenemende belang van digitale transformatie binnen jullie sector?
 

“Iedereen spreekt erover en bedrijven worden er zich ook steeds meer van bewust. De organisaties die wij adviseren, worden vanuit verschillende kanten beïnvloed. Enerzijds door hun (potentiële) klanten, die bijvoorbeeld een andere dienstverlening verwachten. Anderzijds is er de invloed van buitenaf, zoals bijvoorbeeld de GDPR-wetgeving of nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI). Tot slot hebben bedrijven te maken met interne drivers, zoals bijvoorbeeld strategische doelstellingen en de War for Talent. Indien je deze drie invloeden combineert en correct in kaart brengt, kan je hierop een mogelijke oplossing formuleren en bouw je een ijzersterke business case voor de digitale transformatie.”

 

Hoe speelt IRIS hierop in?
 

“Met deze drie pijlers in het achterhoofd willen we eerst graag weten wat er speelt bij de organisatie. Hierbij hopen wij als sparringpartner te kunnen optreden en door ervaringen te delen en prikkelende vragen te stellen daadwerkelijk iets toe te voegen aan hun digitale transformatie. Vervolgens vertalen wij de uitdagingen en doelstellingen naar een oplossing op het vlak van informatiemanagement. We zetten onder andere innovatieve technologie in om data om te zetten in informatie en kennis. Voorbeelden van innovatieve technologie zijn IBM Case Manager en IBM Watson. Case Manager ondersteunt mensen in hun werk door de juiste content op het juiste moment aan te reiken, zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Watson is een AI-platform en geeft geautomatiseerde inzichten in data: het redeneert, leert en gaat op basis van deze inzichten de conversatie aan met medewerkers en klanten.”

 

Hoe benaderen jullie samen met IBM de markt?
 

“Om de oplossingen die wij bedenken te realiseren, is de juiste technologie nodig als fundament. Als platinum partner van IBM hebben wij een sterke samenwerking op het gebied van Enterprise Information Management (EIM) en hybrid cloud. Terwijl wij goed zijn in het begrijpen van de klant en het inlossen van zijn verwachtingen, ondersteunt IBM ons met het leveren van hoogwaardige technologie. Waar mogelijk proberen we de ervaringen van gerealiseerde projecten beschikbaar te maken voor andere organisaties, zodat deze snel kunnen starten en vertrouwd kunnen geraken met de nieuwe technologie. Een voorbeeld hiervan is Media Monitoring. Hierbij maken we het imago van een bedrijf en/of de trends die gerelateerd zijn aan dat bedrijf zichtbaar. We zien dat organisaties daar een grote interesse in hebben en dat zo’n ‘kant-en-klare’ oplossing een prima opstap kan zijn voor verder gebruik bij andere processen of afdelingen. Het is dus belangrijk om goed na te denken over de digitale toekomst, maar durf ook zeker gewoon de stap te wagen.”