Binnen welke bedrijfsdomeinen is de digitale transformatie het meest van toepassing?
 

“Eigenlijk is deze van toepassing op alle aspecten van je bedrijfsvoering. Door de digitale weg op te gaan, doe je de zaken anders en beter: sneller en persoonlijker omgaan met je klanten, je medewerkers alle tools en de juiste werkmethodes aanreiken, je operaties verbeteren en tot slot ook je producten zelf digitaliseren. Om die transformatie met je bedrijf te realiseren, zien we twee grote fasen.”

“De eerste fase richt zich op de digitalisatie van de bestaande tools en systemen om je huidige producten en diensten beter naar je klant te brengen. Het doel is dubbel: enerzijds je klantenervaring drastisch verbeteren om het ‘Digitaal Olympisch Minimum’, dat klanten intussen spontaan verwachten, te behalen. Anderzijds wil je door de digitalisering ook de kosten drukken tot een competitief niveau. Deze eerste fase vraagt om de juiste focus én voldoende middelen om de digitalisatie effectief door te drukken. Het is een noodzakelijke transitie waar bedrijven door moeten, en we zien dat steeds meer bedrijven deze fase zijn ingegaan.”

 

Maar er is dus ook een belangrijke tweede fase?
 

“Er is inderdaad ook een tweede fase. Hoe noodzakelijk de digitalisatie van de tools en processen ook is, het volstaat niet om overeind te blijven als bedrijf in onze snel veranderende omgeving. Je moet dus ook de tweede fase durven aanvatten, en die is nóg ingrijpender. Het is de fase waarin je je producten en diensten zélf gaat digitaliseren. Het is een fase waarin we minder bedrijven actief zien. Dat is een gevaar, want ‘alles wordt software’. Het belang van platformen neemt elke dag toe en de toekomst van waardecreatie zal zich meer en meer enten op digitale ecosystemen. Als je als bedrijf zélf niet bezig bent met het digitaliseren van je core capabilities, dan zal iemand anders het voor jou doen.”

“Een voorbeeld van een bedrijf dat die tweede fase van digitalisering al heeft aangevat, is NxtPort. Dat is een collaboratief datasharingplatform van bedrijven uit de Antwerpse havengemeenschap. Zij hebben alle goederen, schepen, transporten, documenten, enz. gedigitaliseerd. Door alle fysieke stromen in het ecosysteem van de haven digitaal voor te stellen en ze op een veilige manier digitaal met elkaar te delen, ontstaan er fantastische nieuwe mogelijkheden. De zeer fysieke core business van een haven kan je dan plots gaan kruisen met innovatieve zaken als Blockchain, Augmented Reality, Internet of Things, Analytics en API’s (Application Programming Interface) vanuit alle windstreken.”

 

Wat is volgens u de grootste uitdaging die de digitale transformatie vandaag met zich meebrengt?
 

"De eerste fase richt zich op de digitalisatie van de bestaande tools en systemen om je huidige producten en diensten beter naar je klant te brengen. In de tweede fase ga je je producten en diensten zélf digitaliseren."

“Het goede nieuws is dat een aantal key opinion leaders zoals Peter Hinssen, Jeroen Lemaire de digitale disruptie hoog op de agenda hebben gezet in ons land. Deze awareness creation is van cruciaal belang omdat je zonder burning platform organisaties niet in beweging krijgt. Ik denk dat intussen elke CIO zich bewust is van de noodzaak. Vanuit dat besef zijn er nu in alle bedrijven trajecten rond digitale transformatie lopende. Alleen met voldoende investeringen kan je je eigen legacy ICT-omgeving herdenken en klaarmaken voor de toekomst.”

“Vandaag ligt de grootste uitdaging voor de meeste bedrijven duidelijk nog op de eerder besproken eerste fase. Deze doorworstelen is een noodzakelijke voorwaarde - alle CIOs wéten ook dat het vaak echt worstelen is. Tegelijkertijd moeten bedrijven weten dat als je daarna de tweede fase niet aanvat, je enorme investeringen in de eerste fase gedaan hebt zonder uitzicht te hebben op een finaal goed resultaat. Wees je daarvan bewust en bedenk zelf hoe je elk product, elke dienst en competentie in je bedrijf kan omzetten in software die deel kan uitmaken van een platform. Bekijk nadien hoe je, in een ecosysteem met anderen, nieuwe waarde kan ontsluiten. ”

 

Hoe spelen jullie in op de groeiende vraag naar digitalisatie en de uitdagingen die deze transformatie met zich meebrengt?
 

“De digitale transformatie zit in het hart van de Proximusstrategie. Het is niet iets wat we on top doen, het is de kern van wat we brengen naar bedrijven en overheden: we want to be your partner in digital transformation, bringing peace of mind. In de praktijk doen we dat zowel intern als extern. Onze interne uitdagingen vallen we aan met onze Bimodal IT-strategie. Daarmee trachten we de enorme waarde die in onze legacysystemen zit te vrijwaren door die te ontsluiten door middel van API's. Via die API’s kunnen we de klantenervaringen digitaliseren zonder onze legacy volledig overboord te gooien. Daar zit immers ook een enorme waarde in.”

"Voor onze externe uitdagingen hebben we het digitale platform Proximus EnCo gecreëerd. Op dat platform kan je snel digitale diensten ontwikkelen aan de hand van de beschikbare API’s en het developers portal. Je kan snel API’s consumeren en je zelfgebouwde API’s doorverkopen. Het is een open platform waar je zowel digitale Proximus assets als die van onze partners terugvindt. In de praktijk is Proximus EnCo de tool die we ontwikkelden om bedrijven of ecosystemen van bedrijven te assisteren bij de digitale transformatie in fase 1 én 2. We zijn eigenlijk een digitale kruispuntenbouwer waar je kan pivoteren tussen de verschillende systemen die je al kent en al hebt. En dat met de nodige peace of mind.”