De grote wolk

Simpel gesteld is de “cloud” een virtuele opslagplaats, waarbij de IT-infrastructuur van een bedrijf zich niet meer op een welbepaalde plaats bevindt. Uit het Belgian IT Report dat opgesteld werd in 2013, bleek dat 24 procent van de Belgische bedrijven overgeschakeld was naar de cloud. Daarnaast toont een onderzoek van hostingbedrijf ASPEX over cloudgebruik bij Belgische KMO’s aan dat in 2014 51 procent van de ondervraagde KMO’s gebruik maakte van de cloud.

Bring Your Own Device

De openheid die onder andere de cloud aanbiedt heeft als gevolg dat gebruikers gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot gegevens met hun toestel. Op de werkplek is deze praktijk beter gekend als “bring your own device” of BYOD. Uit een enquête die netwerkspecialist Cisco in 2012 hield bij 1000 eindgebruikers, bleek dat 71 procent van de Belgische werknemers een privétoestel gebruikt voor professionele doeleinden. Bijna de helft (43%) van de werknemers geeft aan dat ze hierdoor dagelijks een uur extra productief zijn.

Big data

Een andere trend binnen IT is big data, een term die gebruikt wordt om de verzamelingen gegevens te beschrijven die een bedrijf creëert. Big data is belangrijk in het opzicht dat bedrijven gemakkelijker kunnen inspelen op de markt.

Een Belgisch onderzoek van opslagspecialist EMC bracht in 2013 aan het licht dat 76 procent van de bedrijven aangeeft dat big data hen zou kunnen helpen met het nemen van betere beslissingen. Hiertegenover staat het onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon, waaruit in september 2014 bleek dat 25 procent van de Belgische databases bestaat uit onvolledige data.

Veiligheid en privacy

Een onderzoek van serviceprovider Easynet toonde in 2014 aan dat de belangrijkste uitdagingen voor Belgische bedrijven voor de acceptatie van cloud-technologie databeveiliging (62%) en data privacy regelgeving (48%) zijn.

Bedrijven die data naar de cloud sturen, geven al hun gegevens in handen van iemand anders, en dat lijkt toch wel een serieuze sprong in het donker. Daarnaast is de wetgeving over het gebruik van persoonlijke gegevens in België zeer uitgebreid en strikt, waardoor big data projecten het gevaar lopen afgekeurd te worden.