Welke evoluties stellen jullie vast voor wat betreft de positie van IT binnen bedrijven?
 

Jurgen Strijkers: “In het verleden werd IT voornamelijk vanuit een infrastructuurperspectief opgeleverd. De grote aanbieders maakten daarbij mooie infrastructuurcomponenten die door hun nieuwe features in het oog sprongen van CIO’s en IT-departementen. Helaas werd dat dan vervolgens uitgerold naar de eindgebruikers zonder echt te begrijpen wat deze mensen nodig hadden. Bijgevolg wist men dus ook niet of deze nieuwe technologie hun werk wel echt efficiënter zou maken.”

“De laatste jaren worden bedrijven overspoeld door jongere generaties. Daarnaast accelereert de consumentenmarkt op vlak van technologie, waardoor sommige werknemers thuis over modernere en meer performante technologie beschikken dan op de werkvloer. Veel werknemers zijn het dus als consumenten gewend om te werken met gebruiksvriendelijke en transparante technologieën. Ze verwachten dan ook dat de technologie van hun werkgever minstens een gelijkaardige gebruikerservaring biedt.”

Thibaut Everard: “In het verleden werd het IT-departement bovendien nog te vaak gezien als een pure kostenpost, en niet als een deel van het bedrijf dat een echte toegevoegde waarde kan bieden. Gelukkig is ook dat stilaan aan het veranderen.”

 

Welke uitdagingen brengen deze evoluties met zich mee?
 

Jurgen Strijkers: “IT-teams en CIO’s komen sterker onder druk te staan om te zorgen dat hun werknemers IT niet ervaren als een drempel, maar als een facilitator. Slagen ze hier niet in, dan zullen de werknemers zelf wel op zoek gaan naar alternatieven die dat wel kunnen bieden. Zo’n ‘shadow IT’ brengt echter heel wat veiligheidsrisico’s met zich mee.”

“Daarnaast is er ook een concurrentiële druk, want steeds meer bedrijven zetten in op technologie en digitalisatie. Vandaag kan zelfs eender welke particulier infrastructuur kopen om een idee uit te testen dat vervolgens het volledige businessmodel van andere bedrijven overhoop kan halen en irrelevant kan maken. De businessplatformen moeten dus weerbaar, flexibel en tegelijk betaalbaar zijn. Hierdoor komen IT-verantwoordelijken in feite tussen twee vuren te staan: eindgebruikers aan de ene kant en de business aan de andere kant.”

 

In welke zin moet het IT-departement zich dan heroriënteren?
 

Thibaut Everard: “Het doel van IT moet zijn om een meerwaarde te bieden voor de business en de eindgebruiker, en dat op een kostenefficiënte manier en zonder de risico’s te vergroten. Die meerwaarde kan gaan over bv. een betere user experience, meer flexibiliteit, een snellere toegang tot data, meer informatie,…”

Jurgen Strijkers: “Het is dus belangrijk om te kijken naar de echte noden van de eindgebruiker, en niet enkel naar de technologie en wat die technisch gezien kan.”

 

Welke rol kan ‘end user computing’ hierbij spelen?
 

Thibaut Everard: “End user computing is voor vele bedrijven een cruciale vorm van dienstverlening geworden. Het is een strategische ondersteuning van de eindgebruikers, die ervoor moet zorgen dat zij optimaal hun werk kunnen doen. Dit vereist een constante focus op de volledige levenscyclus van de IT-infrastructuur, maar ook een perfect inzicht in de behoeften van het bedrijf en de ambities voor de komende jaren.”

“Als de eindgebruiker niet met de beschikbare technologie kan of wil werken, dan is de investering in deze technologie weggegooid geld. We moeten er dus alles aan doen om het de eindgebruiker zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te maken. Dat is waar end user computing uiteindelijk om draait.”

 

Welke verdere evoluties en innovaties verwachten jullie in de nabije toekomst?
 

Thibaut Everard: “Knowledge management is voor steeds meer organisaties een aandachtspunt. Zo laten analytics vandaag toe om preventief op te treden en dus te voorkomen dat gebruikers problemen ondervinden met de technologieën en software waarmee ze binnen het bedrijf werken.”

“Daarnaast onderzoeken steeds meer bedrijven de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI). Deze zal immers toelaten om nog verder te gaan op het vlak van knowledge management en preventie. Toch beschouwen bedrijven artificiële intelligentie momenteel nog niet als een technologie die op korte termijn klaar is om op grote schaal te worden gebruikt. Maar het bewustzijn over het potentieel is er alvast.”

 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Computacenter.