Hans Cromphout,
Chief operating officer IRIS

 

Hoe verklaart u de bereidwilligheid van bedrijven om nu in actie te schieten?

“Er zijn nu meer middelen om digitaal te gaan werken. Digitalisatie is hierdoor veel haalbaarder geworden. Tegelijk komt de grote winst toch van procesoptimalisaties. Indien je niet met het nodige inzicht naar de processen kan kijken, dan mis je soms de kans op aanzienlijke verbeteringen. Gezien de hoeveelheid van de verschillende oplossingen die er nu zijn en de mogelijkheden die we hebben, denk ik dat we sneller tot een return on investment kunnen komen. Vroeger had men de neiging om voor enorm grote projecten te gaan, waarbij het lang duurde eer men winsten zag.”

“Nu komen platformen, agility en stap-voor-stap werken reeds binnen een globale strategie aan bod. Hierdoor kan men snelle winsten boeken en betaalt een ingreep zich relatief snel terug. Budgettair is het dus beter controleerbaar, het geeft meer vertrouwen en het houdt minder risico in. Dankzij die evolutie komen bedrijven vandaag sneller in beweging.”

 

Welke instelling vergt dit van bedrijven?

“Het komt er bij zulke transformaties steeds op aan even streng te zijn over de processen als wanneer het bedrijf pas zou beginnen. Men moet zich steeds de vraag stellen hoe een concurrent, die vandaag zou starten in de sector, zich zou organiseren. Pas wanneer men los van de eigen historisch gegroeide structuren en processen kan denken, kan men echte winsten boeken. Men moet dus haast durven te beginnen met een wit blad, maar wel de reeds opgedane ervaring gebruiken om het verschil te maken.”

 

Men moet haast durven te beginnen met een wit blad,
maar wel de reeds opgedane ervaring gebruiken om het verschil te maken.

 

Welke impact zal dit alles hebben op de publieke en private sector?

“De digitalisatie zal de publieke instellingen in staat stellen om op een efficiënte wijze om te gaan met de actuele vergrijzing. Dat is immers noodzakelijk om de kostenstructuur van onze Belgische publieke instellingen te verbeteren, zonder daarbij in te boeten op het vlak van de dienstverlening.”

“In de private sector zal de digitalisatie bedrijven helpen om meer vanuit een internationaal kader te opereren. Om in een internationale markt competitief te zijn, is het overigens aangeraden om de menselijke interventies in de processen te optimaliseren, zodat werknemers zich beter kunnen focussen op de taken waar ze de grootste toegevoegde waarde kunnen bieden.”