Filip Van Kerckhoven, Senior Manager van KBC Match’it, legt het ons uit.Welke diensten biedt een platform in het kader van bedrijfsoverdrachten?
 

Filip Van Kerckhoven: “Het brengt ondernemers of aandeelhouders die hun bedrijf willen verkopen op een veilige en vertrouwelijke manier in contact met potentiële kopers. Als men de moeilijke beslissing genomen heeft om te verkopen, is de eerste stap natuurlijk een tegenpartij vinden. Op ons platform Match'it kan op een discrete manier informatie uitgewisseld worden. Dat is heel belangrijk: als bekend raakt dat een bedrijf te koop staat, kan dat moeilijkheden met zich meebrengen met leveranciers, personeel, klanten enz.”

 

Uw tool werkt dus een beetje als een datingsite …
 

“Inderdaad! Als het klikt tussen de twee potentiële partners, kunnen ze rond de onderhandelingstafel gaan zitten. Het platform wordt gehost op de servers van KBC, in een beveiligde IT-omgeving die beschermd wordt tegen hackers. Het is een gesloten platform: het is niet toegankelijk voor het publiek maar enkel voor verkopers en kopers die wij geselecteerd hebben volgens onze eigen criteria. De investeerders zijn niet gewoon nieuwsgierigen die wel eens willen zien wat er zoal beweegt in hun sector, maar wel degelijk serieuze kandidaten die in staat zijn om een overname te doen. Ze moeten bovendien betalen om toegang te krijgen tot het platform.”

 

Hoe komt een potentiële investeerder precies in contact met een verkoper?
 

“De investeerder ziet in eerste instantie enkel een anoniem profiel met samenvattende informatie, kencijfers, de sector van de activiteit en de geografische zone. Als hij geïnteresseerd is, kan hij toegang vragen tot het volledige dossier met informatie over de activiteit, de structuur, de financiële toestand en de achtergrond van het bedrijf. De beslissing om hem dat dossier al dan niet te laten inzien, ligt altijd bij de verkoper. De potentiële koper moet van zijn kant de voorwaarden van een vertrouwelijkheidsovereenkomst aanvaarden.”

 

Op welke doelgroepen richt het platform zich?
 

“Wat de verkopers betreft, gaan we op zoek naar kwaliteit. De doelgroep is de midmarket: stabiele en rendabele bedrijven met een waardering van tussen 1 en 15 miljoen euro. Dat segment bestaat voornamelijk uit familiebedrijven of bedrijven met familiale aandeelhouders. Voor kleine en zeer kleine ondernemingen, zoals een slagerij of een kapperszaak, bestaan er andere alternatieven. Ons platform is ook niet ideaal voor grote transacties tussen beursgenoteerde bedrijven.”

 

En wat de kopers betreft?
 

“Momenteel hebben we zo’n 600 investeerders op ons platform. Die kun je indelen in drie groepen. In de eerste plaats bestaat ongeveer 50% uit bedrijven die willen groeien, die hun marktaandeel willen uitbreiden, die horizontaal of verticaal willen integreren of willen diversifiëren door een ander bedrijf over te kopen. Ten tweede is er een groep van vermogende personen, bijvoorbeeld ondernemers die al een bedrijf verkocht hebben maar die nog actief willen blijven. Die maken ongeveer 40% van de investeerders uit. Tot slot zijn de overige 10% financiële of institutionele spelers, Private Equity, Family Office, beleggingsfondsen enz.”

 

Wanneer is het platform opgestart en op welke schaal?
 

“Eind 2016 zijn we in Vlaanderen begonnen om daarna uit te breiden naar Brussel en Wallonië. De commercialisering ervan gebeurt via onze netwerken van KBC in Vlaanderen en van CBC in Wallonië. De kracht van ons netwerk is de geografische omvang ervan. Dat is een groot voordeel ten opzichte van traditionele makelaars in fusies en overnames, die altijd beperkt zijn door een lokaal netwerk van potentiële investeerders en doelgroepen. Een ander voordeel: het platform geeft onmiddellijk toegang tot een hele groep investeerders. De klassieke aanpak is vaak om via een gespecialiseerd adviesbureau of een makelaar te werken, maar die procedure vraagt steeds veel tijd: de partners moeten elkaar fysiek ontmoeten, overeenkomsten ondertekenen op papier enz.”

 

Zijn er plannen om het platform verder te ontwikkelen?
 

“Ja, momenteel zijn de bedrijven die verkocht worden op ons platform uitsluitend Belgische bedrijven, hoewel ze een moederonderneming of een filiaal in het buitenland kunnen hebben, bijvoorbeeld in Luxemburg, Frankrijk of Duitsland. Bij de investeerders hebben we momenteel internationale spelers. We zijn nu van plan om onze tool op de markt te brengen in de Oost-Europese landen waar KBC actief is: dit jaar in Tsjechië en Slovakije en volgend jaar in Bulgarije en Hongarije. Later willen we ook uitbreiden naar onze buurlanden: Frankrijk, Duitsland, Nederland enz.”