Gebruikers verwachten niet alleen een perfecte service maar ook een soepele bediening. De snelheid waarmee de app dit kan leveren is hierbij van doorslaggevend belang. “Bij het ontwikkelen van een app komt het er vooral op aan om de doelstellingen helder te definiëren.

Zo kan er sprake van zijn om de eigen businessprocessen te verbeteren of meer gebruikerscomfort te bieden. In functie van de doelgroep – B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) of B2E (Business to Employee)  – en de waarde van de eindgebruiker, volgt een keuze uit de matrix aan functionaliteiten en via welk kanaal de app aangeboden wordt. Ten slotte komt in de eindfase het technologische verhaal aan bod”, vertellen Ronny Ruyters en Bart Fransen, experts in mobile enterprise applications. 

Succes is niet voorspelbaar

“De markt wordt de jongste jaren overspoeld met apps. Meestal is het niet voorspelbaar waarom een app al dan niet succesvol zal zijn, toverformules bestaan niet. Om die reden wordt er dikwijls gewerkt met een A-B scenario waarbij bepaalde functionaliteit binnen de app op twee manieren aangeboden wordt. Afhankelijk van de respons kan men daarna een definitieve keuze voor een versie maken.”

Snel schakelen is de boodschap

“Het mobiele verhaal heeft zijn eigen wetmatigheden. De levensduur is korter, misstappen worden onmiddellijk afgestraft. Vandaar dat het cruciaal is om eerst de ‘achterkant’ van een app-ontwikkeling op orde te hebben. De processen moeten onder controle zijn, vooraleer een app uitgerold wordt. Bovendien moet men in staat zijn om snel in te grijpen bij veranderende omstandigheden.”

Uitgaan van beperkt aantal functionaliteiten

“Bedrijven maken nog al eens de fout om overbodige zaken toe te voegen die ook nog eens veel geld kosten en die uiteindelijk geen meerwaarde opleveren. Complexiteit zorgt bij de gebruiker enkel voor verwarring. Het is beter om een app te lanceren met een beperkt aantal nuttige functionaliteiten. Door goed te luisteren naar de feedback en de behoeften van de eindgebruiker kan de app nadien worden bijgesteld en uitgebreid. Het toevoegen en verbeteren van functionaliteiten kan er toe bijdragen om een app naar een hoger niveau te tillen. Daarom: think big, act small, scale fast.”

De meerwaarde van een app

“De ROI van een app kan niet altijd vertaald worden in termen van geldopbrengsten. De meerwaarde van een app heeft ook te maken met marketing, als een instrument om consumenten te laten kennis maken met een service of een product of gewoon om de huidige marktpositie te behouden of uit te breiden. Een succesvolle app geeft de juiste informatie, heeft logische functies en een aantrekkelijk design. Om dit alles te realiseren wordt er best samengewerkt met ervaren softwarebedrijven die de verschillende skills – strategiebepaling, grafisch design, integratie backend, security aspecten, SSO en ontwikkeling – kunnen aanbieden. Op die manier kan de doorlooptijd flink inkorten en kunnen successen sneller gerealiseerd worden.”