Welke evoluties stelt u vast op het vlak van cost management?

“Door de vele economische en maatschappelijke evoluties die we de laatste jaren doormaken, is er een hele shift ontstaan op het vlak van cost management. In essentie komt het erop neer dat we steeds meer moeten doen met minder middelen. Als gevolg van die nood zijn er heel wat zaken gedigitaliseerd en businessmodellen aangepast. In vergelijking met vroeger is het belang van kostenbeheer dus enorm toegenomen.”
 

Waarom is dat zo belangrijk geworden?

“In feite zijn er twee grote redenen om in te zetten op cost management en digitalisering. Ten eerste is er de operationele effectiviteit, wat erop neerkomt dat men slimmer gaat werken en taken efficiënter zal gaan uitvoeren. Ten tweede is er de strategische positionering, waarbij men kijkt hoe men zaken anders kan aanpakken om een competitief voordeel uit te bouwen en disruptief te zijn.”

“Voor wat betreft de strategische positionering is het dan wel belangrijk om goed na te denken over de strategische doelstellingen van de organisatie. Waar wil je als bedrijf binnen twee of vijf jaar staan? Welke strategische doelstellingen moeten daarvoor worden gedefinieerd door het management? En hoe vertalen die zich naar de verschillende niveaus binnen de organisatie? Hoe kan je je onderscheiden van de concurrentie? Het gaat in deze fase dus nog niet zozeer over concrete technologie. Dat is pas voor latere fases.”
 

Welke opportuniteiten zijn er op het vlak van operationele effectiviteit?

“Veel bedrijven streven naar een hogere productkwaliteit, het optimaliseren van de productieprocessen, het reduceren van overhead kosten, het verbeteren van de klantenervaring,… Helaas beschikken ze niet altijd over de middelen om dat te realiseren. Het komt er dus op aan om de interne processen op een andere en betere manier in te richten zodat ze meer kunnen doen met minder middelen.”

Eerst en vooral moet je goed nadenken over welke informatie relevant is en toegevoegde waarde brengt. Met de juiste selectie van informatie kan je vervolgens de digitalisatieslag aangaan.

“Ook externe invloeden spelen een rol. Zo kunnen leveranciers of klanten bepaalde eisen stellen aangaande de operationele modellen. Stel dat een leverancier al heel erg gedigitaliseerd is, dan zou die kunnen vragen om zijn data te linken aan je productieproces. Op die manier krijgt hij input op basis waarvan hij zijn leveringen automatisch kan optimaliseren. Klanten willen dan weer weten in welke fase de levering van een gekocht product zich bevindt.”

“Tot slot is er de compliancy. Onze samenleving is alsmaar meer gereguleerd, waardoor de nood groeit om allerlei zaken te meten en informatie voor een bepaalde tijd te bewaren. Ook daar is er uiteraard een belangrijke meerwaarde voor digitalisering.”
 

Welke rol kan technologie spelen?

“Wanneer je weet wat je op operationeel en strategisch vlak wil bereiken, dan komt het moment om er de technologie bij te halen. Vanuit IRIS spelen we alvast op het kruispunt van enterprise information management en alles wat met infrastructuur en cloud te maken heeft. Veel zaken die te maken hebben met digitalisering gaan erover om met minder mensen meer te doen en om mensen de processen anders te laten uitvoeren. Anderzijds gaat het over het verkorten, simplificeren en aantrekkelijker maken van processen.”
 

Hoe ziet u dat concreet?

Onze samenleving is alsmaar meer gereguleerd, waardoor de nood groeit om allerlei zaken te meten en informatie voor een bepaalde tijd te bewaren.

“Eerst en vooral moet je goed nadenken over welke informatie relevant is en toegevoegde waarde brengt. Met de juiste selectie van informatie kan je vervolgens de digitalisatieslag aangaan. Daarbij moet je ook kijken naar het infrastructuur- en cloudaspect, want ook op dat vlak kunnen heel wat kosten worden bespaard. Zo is het vaak niet nodig dat je als bedrijf alle gegevens op dure media in het eigen datacenter bewaart. Heel wat data kunnen net zo goed in de (hybride) cloud worden gezet.”

“Een andere dimensie is de war for talent. Ieder bedrijf zoekt naar de witte raaf, die ze vaak toch niet vinden. In feite zou je momenteel zelfs kunnen spreken over een war for resources. Veel bedrijven nemen zelfs gewoon alle kandidaten aan die ze nog kunnen krijgen. Via robotisering en automatisering kan dat worden opgevangen, maar ook dan zijn er werknemers nodig die daar kennis van hebben.”
 

Wat kan IRIS dan betekenen?

“Naast onze diensten op het vlak van enterprise information management en cloudinfrastructuur bieden we rond deze twee domeinen ook ondersteunende consultancy services aan. Onze experts beheersen immers beide domeinen en bieden op die manier een toegevoegde waarde aan ondernemingen die zelf niet beschikken over deze expertise. Zo worden ze voor een stuk ontzorgd en kunnen ze zich meer focussen op hun core business.”