Wat zijn de grootste voordelen van outsourcing?
 

"Een belangrijk voordeel van outsourcing is dat je je als organisatie hierdoor kan focussen op je kernactiviteiten. Ondersteunende diensten kunnen daarbij worden uitbesteed. Zo begrijp ik het niet dat bij sommige banken 10% van de werkemers IT’ers zijn. Intussen zijn er ook haast geen kleine bedrijven meer die bv. nog zelf hun helpdesk of datacenter runnen."

"Bovendien leidt outsourcing nog steeds tot een kostenreductie, zeker wanneer dat offshore gebeurt in landen waar de kosten lager liggen. Outsourcing geeft je als organisatie ook toegang tot skills, innovatie en technologieën die anders haast onbereikbaar zijn. Zeker KMO’s hebben het gezien de snelheid van de evoluties immers vaak moeilijk om alles intern te blijven opvolgen. En dankzij outsourcing hoeft dat ook helemaal niet meer."

 

Welke belangrijkste trends stelt u vast?
 

"We zien dat steeds vaker ook de business-kant wordt betrokken bij outsourcing, terwijl dat vroeger louter iets was voor IT. Toen werden vooral het netwerk, het datacenter of bepaalde applicaties uitbesteed. Vandaag wordt ook de business betrokken, en dat is een belangrijk gegeven gezien de grote rivaliteit die er traditioneel heerst tussen IT en business."



“Outsourcing geeft je als organisatie toegang tot skills, innovatie en technologieën die anders haast onbereikbaar zijn.”

"Een goede raad is dan ook om IT en business van bij het begin als één team te laten samenwerken rond outsourcing, en dat met de ondersteuning van de aankoopafdeling. Wie er in de driver seat zit is daarbij in feite niet belangrijk. Bij het ene soort project is dat beter de IT, bij het andere de business. Beiden beschikken over enorm veel competenties, maar acteren tot vandaag nog te vaak als twee onafhankelijke entiteiten. De meest succesvolle outsourcing deals zijn echter net diegene waar IT en business goed samenwerken."

"De opkomst van de public cloud is bovendien niet meer te stoppen, en daarmee gepaard ook alle SaaS-oplossingen (Software as a Service). Deze sterke groei van SaaS-providers stelt organisaties voor een uitdaging voor wat betreft het integreren en beveiligen van deze oplossingen. Ten slotte is er ook de digitalisering. Dit betreft automatisering waarbij men gebruik maakt van o.a. artificiële intelligentie en robotica. Veel bedrijven verdiepen zich hier op dit moment in via pilootprojecten. Het is een evolutie op lange termijn, maar deze zaken zullen in de toekomst zeker een enorm belangrijke rol gaan spelen."

 

Hoe staat het met de tevredenheid van klanten over hun leveranciers?
 

"Over de kwaliteit van de service zijn klanten in het algemeen zeer tevreden. Wel vragen ze dat leveranciers nog wat meer inzetten op innovatie, en dat op een proactieve manier. Leveranciers worden dus verwacht zelf met innovatieve ideeën te komen waarmee de relatie, het proces en de technologie kunnen worden verbeterd."

"Anderzijds zijn klanten vaak niet tevreden over de (commerciële) flexibiliteit en privacy bij public cloud providers. Bovendien vinden ze de prijs niet marktconform en hangen klanten vaak te sterk vast van hun provider omdat er substantiële kosten en ongemakken komen kijken bij een omschakeling."

 

Welk advies kunt u geven aan bedrijven die overschakelen op outsourcing?
 

"Het is cruciaal dat je je als klant de vraag stelt hoe belangrijk je bent voor je leverancier. Ben je een kleine speler met een klein outsourcingcontract, dan is het beter om niet naar de grote spelers te gaan. Je wordt dan immers geholpen door het B- of C-team, wat de kwaliteit niet ten goede komt."


“De mate waarin organisaties een beroep doen op outsourcing zal in de komende jaren nog verder toenemen.”

"Daarnaast moet er een culturele match zijn. Op basis van de cultuur en de chemie van je eigen organisatie dien je te kijken welke partner het beste bij jou past. Een ander belangrijk advies is dat je als klant er best voor probeert te zorgen dat je een referentieaccount wordt voor je leverancier. Zo krijg je immers een vipbehandeling. Uiteraard is dat niet voor ieder bedrijf weggelegd."

"Organisaties zorgen er bovendien best voor dat ze een enorm sterke governance hebben. Klanten zijn goed in outsourcing strategie en selectie, maar zijn zwak in het managen van de contracten. Het is daarom cruciaal om voldoende te investeren in governance. Ten slotte moet je als klant ook streven naar een win-win situatie. Vandaag wordt er vaak nog teveel op de kosten gedrukt. Het is echter belangrijk om de leverancier een marge te geven, zodat die ook gemotiveerd is om een kwalitatieve service te bieden."

 

Hoe ziet u de toekomst?
 

"De mate waarin organisaties een beroep doen op outsourcing zal in de komende jaren nog verder toenemen. De prijzen zullen bovendien naar beneden gaan. Hierdoor zal de winstgevendheid van heel wat leveranciers onder druk komen te staan. Daarnaast zal de public cloud een enorm belangrijke rol gaan spelen bij outsourcing, met integratie en beveiliging als de belangrijkste uitdagingen."