In het kader van kostenbesparingen neemt de druk op de performantie toe: datacenters worden steeds krachtiger maar daartegenover staat ook een hoger energieverbruik. “De sector van de datacenters evolueert razendsnel omwille van digitalisatie en connectiviteit. De jongste jaren heeft de sector zich uitgekristalliseerd in drie businessmodellen. In de eerste plaats is er de sector van bedrijven die datacenters louter beschouwen als een eigen werkmiddel.

Daarnaast zijn er organisaties die datacenters zien als een investering zoals banken en verzekeringen. Tenslotte zijn er bedrijven die datacenters beschouwen als een onderdeel van hun business-model zoals telecombedrijven, co-locations en cloud computing service providers”, openen Wim Hendriksen, Vice President Benelux en Joris Verdickt, Country Sales Manager Belgium bij de IT Business van Schneider Electric.

Inspelen op veranderende behoeften

“Het businessmodel van datacenters heeft niet alleen te maken met de soort bedrijven die er gebruik van maken, maar ook met de eisen die gesteld worden. Datacenters beschouwd als een werkmiddel binnen de organisatie hebben een traditioneel karakter waarbij monitoring slechts op beperkte schaal plaatsvindt. Bij bedrijven waarbij het datacenter het businessmodel is, worden de hoogste eisen gesteld. Het gaat hierbij om bedrijven die ruimte en storage verhuren en hun klanten hebben uiteenlopende wensen op het vlak van onder andere transparantie, schaalbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging.

Ook het gamma van leveranciers ondergaat een evolutie om een CAPEX/OPEX strategie met de klant te kunnen uitwerken. Aanbieders van datacenters moeten zoveel mogelijk tailor-made denken. De noden van klant worden daarbij vertaald in functie van het businessmodel en het investeringsbeleid.”

Beheersen van de energiekosten

“Met 42% vormt energie de belangrijkste OPEX kostenpost voor datacenters. Energiebeheer is dan ook een key element voor alle datacenters. Om tegemoet te komen aan een zuiniger energiebeleid worden grote datacenters niet zomaar lukraak gebouwd. Als het enigszins kan, worden ze gebouwd nabij strategische hotspots waar aansluitingen voor energie, connectiviteit, water en koeling makkelijker en goedkoper kunnen aangelegd worden.”

Beveiliging van datacenters

“Beveiliging is een zeer breed begrip waarmee al rekening dient gehouden te worden bij de constructie van gebouwen. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer de zone rond dergelijke gebouwen maar ook de vegetatie. Binnenin de gebouwen maken onder meer kogelvrij glas en ‘kooien’ deel uit van de beveiliging. Voorts moet ook het personeel en klanten de veiligheidsvoorschriften kennen en daar naar handelen.”

Wettelijk kader

“Een ander heikel thema voor datacenters is het wettelijk kader. De wetgeving is heel complex, zeker in Europa. Datacenters hebben te maken met verschillende wetgevingen en dat resulteert in ondoorzichtig kluwen. Juridisch zijn er daardoor nog geen sluitende antwoorden op vragen als: Wie is de eigenaar van data? Wat gebeurt er met privacygevoelige gegevens?Wat gebeurt er bij een faillissement? Op termijn zal het wettelijk kader moeten evolueren om een eenduidig antwoord te bieden op al deze vraagstukken.”