De content van digital signage kan heel breed gaan, van informatieverstrekking tot de marketing van een product. Met deze communicatietool kunnen  fait divers  afgewisseld worden met belangrijkere informatie. Daardoor is de kans veel groter dat de kijker de boodschap oppikt. Naar bedrijfsprocessen toe kan deze technologie ingeschakeld worden om human machine interface-stukken te visualiseren met andere informatie. Het bijzondere en unieke van digital signage is dat er van een wit blad vertrokken wordt waarop de operator zijn eigen creativiteit kan gebruiken.

Vereenvoudiging van communicatieprocessen

Digital signage is voor elke bedrijfssector een handig werkinstrument om communicatieprocessen te vereenvoudigen. In een industriële bedrijfsomgeving hebben arbeiders normaliter geen toegang tot e-mail. Digital signage biedt op dit vlak een belangrijke meerwaarde, omdat het heel snel en accuraat informatie verstrekt. De grote kracht van het systeem is de dynamiek omdat digital signage gekoppeld is aan dynamisch veranderende bronnen, zoals RSS-feed, interne databases, externe websites, enz….

Verkeerde boodschappen uitgesloten

In de retailsector wordt met de contentaanpassing van digital signage op korte termijn een oplossing geboden voor de verschillende sites. Want de persoon die zich op de content toelegt, is gewoonlijk de nationale communicatiemanager. Omdat slechts één persoon het systeem managed, zijn verkeerde boodschappen uitgesloten. Informatie kan zeer snel op het scherm verschijnen en tijdig weer verdwijnen.

Markt aantrekken

België is voorlopig nog wat conservatief op het vlak van digital signage, maar een positieve evolutie is merkbaar. Omdat een aantal grote Belgische organisaties ook op de kar van digital signage gesprongen zijn, zowel in retail als in corporate omgeving, zal de markt aantrekken. De trend gaat naar interactieve systemen. Waar vroeger een eenvoudig stuk content in een presentatie werd gezet, is er nu in toenemende mate behoefte aan interactiviteit. Wat de content exponentieel naar boven drijft.

Klantenprofiel

Marketeers krijgen daarnaast ook feedback van het profiel van de klant. Bijv. door het gebruik van QR-codes waar interactief mee gewerkt wordt, net als audience measurement systems die een perfect profiel aanmaken van mensen die naar het scherm kijken. Hoe lang kijken zij? Naar welke zone kijken zij? Afhankelijk van het profiel kunnen producten op maat worden aangeboden of campagnes worden geanalyseerd.

Trend

Daarnaast is er ook een trend naar steeds grotere beeldschermen waarbij 42” en meer geen uitzondering is. Dat wordt mede veroorzaakt door de prijserosie van beeldschermen die de laatste vijf jaar de helft voordeliger geworden zijn. Dat schept ook mogelijkheden op het gebied van videowalls. De grijze monitor ruimt plaats voor beter afgewerkte producten, terwijl ook de aanmaak van content levendiger wordt.