“We hebben in België alle troeven in handen om de digitalisering zelf mee vorm te geven.”

De digitale revolutie plaatst ons voor de uitdaging om door middel van digitale innovatie jobs te creëren en de economische groei te bevorderen. Een recente studie van The Boston Consulting Group identificeert België als één van de Europese landen met het grootste groeipotentieel dankzij de digitalisering. Bij eerdere industriële revoluties heeft een open economie altijd voorop gelopen, dus ook vandaag moeten we daar niet bang voor zijn. De uitdaging is om bedrijven de boodschap te brengen dat we in België alle troeven in handen hebben om de digitalisering zelf mee vorm te geven. Als overheid kan je een rol spelen door een kader uit te tekenen dat de digitale groeimotor ondersteunt en de introductie van nieuwe technologieën en IT-oplossingen eenvoudiger maakt. Zo zal de uitrol van een 5G-netwerk een zeer belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van mobiel internet. Wij willen dat België één van de eerste landen wereldwijd is waar 5G uitgerold zal worden. Bij de eerste zijn, betekent: enorm veel kansen krijgen om nieuwe potentiële markten te kunnen veroveren.

Digitale economie

Digitale transformatie beperkt zich niet alleen tot technologische innovatie, mobiel internet en e-commerce. Nieuwe diensten, services en businessmodellen schieten in alle sectoren van onze samenleving en economie als paddenstoelen uit de grond. Digitaal gedrag is een onderdeel van onze levensstijl geworden: we verwachten steeds hogere kwaliteit en service. Bedrijven staan voor de opdracht om werkprocessen aan te passen en de klantervaring voortdurend te verbeteren. Nog te vaak zien we aarzeling, maar met de juiste aanpak zal de digitalisering op termijn meer jobs creëren dan ze er doet verdwijnen. Jobs waarvan we vandaag zelfs het bestaan niet afweten.

Meer maatwerk

De digitale revolutie maakt meer maatwerk mogelijk. Dankzij digitale innovaties en dataverzameling ontwikkelen zich nieuwe vormen van dienstverlening die beter zijn afgestemd op de individuele noden van mensen. Een concreet voorbeeld vinden we in de zorgsector, waar de digitalisering het mogelijk maakt om zorg vanop afstand te laten plaatsvinden. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, zonder in te moeten leveren op de kwaliteit van de zorg. Bedrijven zoeken nog vaak hoe ze deze nieuwe informatievormen kunnen integreren in hun eigen processen en aanpak. De vraag die ze zich moeten stellen, is: wat kunnen we winnen als we de verworven informatie kunnen gebruiken om meer klanten aan te trekken, hen beter te kunnen begrijpen en hen op een efficiëntere manier te kunnen bedienen?

Veranderend personeelsbeleid

De snelheid van de digitale revolutie is gigantisch en we moeten zorgen dat iedereen er deel van kan blijven uitmaken. We leven in een samenleving waarin we ons voortdurend moeten bijscholen om ons kennisniveau up-to-date te houden. Dat vraagt een inspanning van iedereen. Ook bedrijven zelf zullen moeten leren om op een andere manier om te gaan met hun personeelsleden en hen van de juiste e-learnings te voorzien. Tegelijk geeft de digitalisering werknemers de kans om hun eigen leven en loopbaan zelf meer in handen te nemen. Werkgevers die daarop inspelen, zullen er in slagen om het juiste talent aan te trekken.

De puzzelstukken om ons land en onze economie in deze nieuwe digitale wereld te versterken, liggen klaar. We moeten niet proberen om het nieuwe Silicon Valley te zijn, maar wel om vanuit onze eigen kracht en troeven onszelf te vernieuwen. België heeft bij elke industriële revolutie voorop gelopen. We zullen dat ook nu weer doen.