Wat als alle bedrijven over big data konden beschikken? Big data heeft de reputatie duur te zijn, en enkel geschikt te zijn voor grote bedrijven. Maar nieuwe beheersinstrumenten, gebaseerd op automatische dataverzameling en -analyse, zouden een nuttige oplossing kunnen zijn voor iedere kmo.

Momenteel verloopt het verzamelen en analyseren van data meestal nog handmatig, aan de hand van spreadsheets in Excel. Een duur en langzaam proces dat erg afhankelijk is van je persoonlijke competenties en bepaalde risico’s inhoudt (kopieerfouten en verlies van data).

Naar geautomatiseerde processen

Er bestaan gelukkig oplossingen om deze data zo optimaal mogelijk te benutten. Zo kan je in plaats van te vertrouwen op je geheugen of op je menselijke intuïtie beroep doen op de automatisering. Je zal niet alleen geld, maar ook tijd uitsparen.

Met één innovatief systeem kunnen alle boekhoudkundige en operationele gegevens, die gegenereerd worden door interne softwarepakketten, gecentraliseerd worden en omgezet worden in grafieken, sleutelindicatoren en tabellen. Zo kan een grote hoeveelheid aan gegevens voortgebracht uit een bedrijf in één keer verwerkt worden. Anders dan bij traditionele systemen kun je de data kruisen en combineren, prognoses maken en gegevens tot in het oneindige analyseren op basis van de indicatoren die je gekozen hebt.

Het resultaat? Een betere follow-up van financiële en operationele indicatoren en een snel beheer dat afgestemd is op het managementteam van de kmo en dat toelaat gemakkelijk op data in te spelen, het te visualiseren en te delen via online-applicaties. 

Kostbare tool voor de bedrijfsleider

Met dit innovatieve systeem kan de bedrijfsleider de huidige en toekomstige prestaties van zijn onderneming dus beter beoordelen. Een kantoor openen in het buitenland? Een product exporteren? Nieuwe medewerkers in dienst nemen? De marges verbeteren? Aan de hand van prognoses die de beheerstool verschaft, kan hij voortaan bepalen welke impact zijn beslissingen zouden hebben op de rentabiliteit en aan de hand daarvan zijn beleid aanpassen. Dit creëert een unieke gelegenheid voor kleine en grote ondernemingen om zich duurzaam te kunnen ontwikkelen, met een klare kijk op strategie en winstgevendheid.  

De trend ombuigen en verandering durven accepteren vanuit een nieuwe kijk op databeheer vergt weliswaar een mentaliteitswijziging vanuit bedrijven, en in het bijzonder van de bedrijfsleiders, maar biedt wel oneindig veel nieuwe opportuniteiten.